tirsdag 18 nov 2014 - Tistrup
Efterårsmøde mellem udviklingsrådene og byrådet

Mødet blev holdt i Hodde Tistrup Hallen. Claus Vestland fra Helle Øst kom med sit bud på fremtidens kommunikation

Der var stort fremmøde til mødet mellem udviklingsrådene og byrådet. Der blev bl.a. drøftet mødestruktur og kompetencer. Skal udviklingsrådene fx have flere penge at bruge på landdistrikt-udvikling.

Først var der velkomst v/formanden for Udvalget for Kultur og Fritid, Lisbet Rosendahl. Derefter var der oplæg omkring fremtidig organisering af samspillet mellem FUR og de politiske udvalg i Varde Kommune v/Kommunaldirektør Mogens Pedersen. Dernæst var der et oplæg om borgerinddragelse og nærdemokrati v/direktør Lars Klüver, Teknologirådet.

Inden pausen var der besøg fra Skive, hvor der blev fortalt om erfaringer fra samarbejdet om udvikling af landdistrikterne i Skive Kommune. Arne Bisgård orienterer om, hvordan de ved fælles hjælp, har fået finansieret projekter i Skive Kommune. Derefter var der dialog blandt deltagerne ud fra overstående inspiration.

Borgmester Erik Buhl fortalte om rigets tilstand herunder resultatet af budgetforhandlingerne.

Inden man kom til eventuelt, var der en orientering om Vestbanen v/direktør Jens Kristian Ørnskov.

Under eventuelt havde Claus Vestland fra Helle Øst fået 10 minutter til, at komme med hans bud på fremtidens kommunikation ”Andelsbevægelsen 2.0”!

Det var 4 timer med masser af input, som de forskellige kunne tage med hjem.

Tistrupnews

vist 484 gange