tirsdag 24 sep 2013 - Ansager
Hotel: Stillads opsættes
Stillads opstilles om hotellet
Stillads opstilles om hotellet Foto: Johnny Enghave
Ansager Hotel er nu klar til fase 3, den udvendige renovering

"Det har været en lang sommer" fortæller Knud Erik Madsen, tovholder i projektgruppen for Fase 3 nedsat af Ansager Hotel.

"Projektgruppen har lavet detailbeskrivelse af projekt fase 3, altså udskiftning af tage, vinduer, døre, reparation af mure, trapper etc. Samtidig har projektgruppen også indhentet priser på projektet" fortsætter Knud Erik Madsen.

"Til at rådgive os har Real Dania tilknyttet arkitekt Peter Villadsen. Peter Villadsens opgave er at sikre at vores endelig projekt følger betingelserne for tildeling af støtte, altså en bygnings­bevarende og energioptimeret istandsætttelse, hvor der lægges vægt på at genskabe bygningen med dens oprindelige arkitektur".

"Vi har nu i september fået godkendt projektet. Nu går det hurtigt, og man er allerede i fuld gang med at rejse stilladset om hotellet" afslutter Knud Erik Madsen

vist 510 gange