lørdag 21 okt 2023 - Ansager
Generalforsamling: Ansager Borgerforening
Generalforsamling afholdes tirsdag den 31. oktober 2023 kl. 19.30 på Ansager Hotel

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af suppleant til bestyrelse
  • Valg af revisor og suppleant
  • Eventuelt

Forslag til bestyrelsen bedes indsendt sendes 4 dage før generalforsamlingen.

Foreningen vil være vært med lidt til ganen og maven.

Ansager Borgerforening

vist 519 gange