lørdag 16 sep 2023 - Varde
Byrådet i Varde sætter 2030 kurs
Budgetaftale for 2023 afspejler Varde Kommunes fremtidige fokus

Efter intense forhandlinger har 24 ud af 25 byrådsmedlemmer vedtaget Varde Kommunes budget og præsenterede det på et pressemøde i dag. Budgettet adresserer ikke kun det kommende års udfordringer, men peger også mod 2030. Det sker på en økonomisk udfordrende baggrund præget af Ruslands invasion af Ukraine og en global energikrise.

Økonomisk Ramme

Budgettet er præget af økonomiske udfordringer som følge af geopolitiske spændinger og energikrisen. Dette har resulteret i reduktioner på omkring 12 mio. kr. i anlægsbudgettet og 60 mio. kr. i overførselsindkomster og tilbud til ledige.

Fremtidsfokuserede Projekter

Trods de stramme økonomiske vilkår har budgetaftalen banet vejen for større anlægsprojekter. Disse inkluderer renovering af svømmehaller, udvidelse af børnehaver og styrkelse af velfærdsydelser til ældre og unge. Cirka 130 mio. kr. er afsat til renovering af Borgercenter Varde.

Børn og Unge

Budgettet øger midler til skole- og dagtilbudsområdet. Dette er særligt rettet mod et stigende antal børn, herunder flygtningebørn.

Ældre og Socialt Område

Flere daghjemspladser og plejeboliger er også inkluderet, og der er afsat 2 mio. kr. årligt til rekruttering af SOSU-elever. Omkring 5 mio. kr. er tilføjet til det specialiserede socialområde.

Kultur og Lokalliv

Budgettet indeholder også et årligt tilskud på 650.000 kr. til at støtte en fælles handelsorganisation og har fokus på kultur og teater for at styrke bosætning og turisme i Varde Kommune.

Borgmester Mads Sørensen udtaler: - Vi har brugt et solidt økonomisk fundament til at prioritere vigtige projekter. Borgermøder vil afholdes senere på året for at inkludere borgerne i drøftelser om 2030.

I de kommende måneder vil byrådet præsentere konkrete pejlemærker, der skal lede Varde Kommune sikkert ind i 2030'erne. Yderligere detaljer om budgetaftalen for 2023 vil følge senere på året.

Karsten Madsen

Se budgetforliget: Budgetaftale

Se tallene: Budgetforlig 2023

vist 356 gange