lørdag 1 apr 2023 - Ansager
Elproduktion lokalt i Ansager
Ansager bliver selvforsynende med strøm

På den netop overståede generalforsamling i Ansager Antenneforening, blev det besluttet at udvide foreningens aktiviteter til også at omfatte produktion og salg af el.

Med baggrund i de høje og ustabile elpriser blev et projekt godkendt, hvor egenkapitalen i Ansager Antenneforening anvendes til indkøb af tre store vindmøller. Møllerne placeret ved siden af det højtliggende varmeværk, hvor vindforholdene er optimale. Der er tale om 3 stk. 2 MW møller, der med en højde på 125m til øverste vingespids vil kunne ses overalt i byen.

Disse møller vil selv ved svag vind kunne forsyne alle byens husstande med strøm. Overskydende strøm sælges til elnettet til dagspris. Det forventes at den enkelte boligs strømomkostninger vil falde med mindst 25%.

Bestyrelsen i det nye elselskab vil være mådeholden med både lønninger og bonusser og således være på forkant med udviklingen i Danmark.

Interesserede boligejere og lejere i Ansager By kan allerede nu skrive sig op vedrørende tilslutning. Projektet forventes gennemført i første halvdel af 2025.

Kontakt på mail: loof.slirpa@ansager.dk

Ansager Antenne- og Elselskab.

vist 1103 gange