mandag 6 mar 2023 - Ansager
Generalforsamling: Ansager Antenneforening
På generalforsamlingen kan du gøre din indflydelse gældende
På generalforsamlingen kan du gøre din indflydelse gældende Foto: Pixabay
Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.30 i Skovlund Ansager hallens mødelokale.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabets godkendelse

4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen)

5. Valg af bestyrelse og valg af 2 suppleanter

6. Valg af revisor

7.Eventuelt

Som medlem af Ansager Antenneforening, har du indflydelse, på hvad der sker og skal ske i foreningen.

En generalforsamling er den øverste myndighed, og bestyrelsen skal rette sig efter hvad der besluttes på generalforsamlingen.

Er der noget du er utilfreds med, eller har du en god idé som du mener at medlemmerne skal have tilbudt, er generalforsamlingen det sted, hvor du har muligheden for at gøre din indflydelse gældende.

Vi forventer at være færdige på en time, og bagefter går snakken lystigt over bordet, mens foreningen giver en øl, en kop kaffe og et stykke kage eller brød.

Bestyrelsen, AAF.

vist 300 gange