mandag 13 feb 2023 - Ansager
Generalforsamling: Ansager Natur- og Kulturforening
Haltrup Hede mens lyngen blomstrer
Haltrup Hede mens lyngen blomstrer Foto: Karsten Madsen
Torsdag den 16. marts 2023 kl. 19 i Skovlund-Ansager Hallens mødelokale

Der afholdes generalforsamling torsdag d. 16. Marts 2023 kl 19,00 i Ansager Skovlund Hallen, Ansager, jævnfør gældende vedtægter.

Aftenen indledes med ca en ½ time, hvor Palle Østergård vil fortælle om slagteriets fremtid og planer.

Derefter fortsætter generalforsamlingen med følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse og budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor samt samt revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.

Det er vigtigt at I alle møder op og deltager i mødet - vi behøver alle medlemmer, og gerne flere.

Thor Knudsen, Formand

Medlemskab

Kontakt Sekretær Karen Johansen, mobil: 29864894, mail: johansen6823@gmail.com