tirsdag 20 dec 2022 - Ansager
Udbud af areal Lærkevej 31, Ansager
Kort med Lærkevej 31 indtegnet. Det er området sydvest for hallens asfalterede parkeringsplads.
Kort med Lærkevej 31 indtegnet. Det er området sydvest for hallens asfalterede parkeringsplads. Foto: Varde Kommune
Varde Kommune besluttede på byrådsmødet den 6. december 2022 at udbyde byggegrunden til salg

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra en borger, som er interesseret i at købe Lærkevej 31 til opførelse af tæt-lavt boligbyggeri. Grunden har et areal på 2.310 m2, er ubebygget og beliggende i byzone.

Grunden bliver udbudt med en mindstepris på 270.000 kr. inkl. moms. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge og forbeholder sig ret til eventuelt at forkaste alle bud.

Forvaltningens vurdering

Set ud fra et bosætningsmæssigt synspunkt giver opførelsen af tæt-lav mulighed for at tiltrække en målgruppe, som derved frigiver andre boligformer i byen. Samlet set giver det mulighed for at øge bosætningen i Ansager, og går godt i spænd med Ansagers udviklingsplan, der lægger vægt på, at nye attraktive områder bliver udlagt til boligområde, så byen fortsat kan fremvise et varieret boligudbud.

Forvaltningen anbefaler

  • at arealet udbydes til salg ved offentligt udbud
  • at Byrådet godkender tæt-lavt boligbyggeri på matriklen, og
  • at salgsindtægterne fratrukket udgifter tilgår kassebeholdningen

Anbefalingen blev godkendt på byrådsmødet den 6. december 2022.

Se hele referatet fra byrådsmødet her.

Karsten Madsen

Læs mere om vilkår: Lærkevej 31, Ansager

vist 1479 gange