torsdag 17 nov 2022 - Ansager
Udviklingsrådets møde den 8/11 2022
Kvie Sø set fra luften den 30. maj 2021
Kvie Sø set fra luften den 30. maj 2021 Foto: Kortforsyningen
Ønske om et rimeligt kommunalt beløb til vedligehold af og omkring Kvie Sø. Foreningsmøde dato fastlagt.

Referat fra bestyrelsesmødet i Skovlund/Ansagers udviklingsråd tirsdag den 8. november 2022

Deltagere: Kristian Støjberg, Hanne Klausen, Bjarne Burgdorff og Finn Grundahl.

1) Bordet rundt

Hanne deltog som repræsentant for udviklingsrådet, der var inviteret til at høre om det kommende samarbejde mellem Skovlund Friskole og SYMBO. Meget spændende.

Har også været til møde vedr. ”sansehaven” i Ansager. Her deltog foruden udviklingsrådet, menighedsrådet, kultur- og naturforeningen, demensforeningen og byudviklingen, hvor de efter en pause genoptager planlægningen af haven.

Bjarne var til generalforsamling i ”stemplerne”, som er en voksende forening på 33 medlemmer d.d.

Hanne og Finn var til indvielse af Ansagers nye skolegård. Det var virkelig en fornøjelse at se det færdige resultat og høre skoleinspektør Jens fortælle om forløbet og at de arbejder videre med en 3. etape.

Kristian kan informere om at erhvervsparken i Skovlund bliver godt udnyttet. Meget positiv.

2) FUR

Næste FUR møde er den 13 december 2022. Der er endnu ikke modtaget dagsordenspunkter.

3) Ansøgning om økonomisk støtte

Der er bevilget 10.000 kr. til Skovlund/Ansager hallen til aktiviteter i forbindelse med hallens udeområder.

4) Følgegruppemøde om Kvie Sø

Bjarne fra udviklingsrådet samt grundejerforeningerne, repræsentanter fra byrådet, medarbejdere fra Varde kommune samt Erik Buhl deltog i mødet.

Der er i år taget 20 prøver og det var kun 1 i juli måned som viste for høje tal af bakterier. Der vil i 2023 løbende blive holdt øje med kvaliteten. Der er foretaget mange undersøgelser for at finde grunden til den ene dårlige måling, men uden resultat. Vi håber og tror på at badevandet fremover vil være fri for bakterier. Med hensyn til beskæring og vedligehold af buske, træer og siv ved søens kant foretages der en undersøgelse om hvad der er nødvendig.

Vi i udviklingsrådet har de seneste par år bedt om at der i Varde kommunes budget afsættes et rimeligt beløb til vedligehold af områderne omkring og af Kvie Sø.

5) Foreningsmødet

Foreningsmødet fastsættes til torsdag den 2. marts 2023 i Skovlund/Ansager hallen.

Yderligere info følger, når tiden nærmer sig.

6) Indlandsturisme

Vi har i oktober haft et møde med en snæver kreds af aktører. Det blev et rigtig godt møde som resulterede i nogle nye kontakter. Det blev aftalt at vi kan arbejde videre med et projekt på et lavere blus og der er basis for at få lavet en organisation. Så der er aktiviteter i gang.

7) Økonomi

D.d. er der et indestående på 55.000 kr., hvoraf der er disponeret 10.000 kr.

8) Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 8. december 2022 kl. 18.

På bestyrelsen vegne

Finn Grundahl

vist 510 gange