tirsdag 15 nov 2022 - Ansager
Ansager Skole bevarer overbygningen!
Ansager Skole med overbygning
Ansager Skole med overbygning Foto: Karsten Madsen
Udtalelse fra Udvalget for Børn og Læring vedrørende bevarelse af overbygningen på Ansager Skole.

Udvalget for Børn og Læring har med udgangspunkt i det lave elevtal på 9. årg. på Ansager Skole i skoleåret 2021-2022 samt skoleåret 2022-2023 afholdt dialogmøde med skolebestyrelse, ledelse og elevråd på Ansager Skole. Drøftelsen har haft fokus på muligheden for at skabe et pædagogisk og fagligt bæredygtigt undervisningsmiljø og muligheden for at leve op til Byrådets beslutning af 29. maj 2018, hvor det forventes at der skal være 24 elever i 9. klasse.

Ved mødet med Ansager Skole blev udvalget præsenteret for de tiltag, som bestyrelse, ledelse og elevråd har sat i værk for at skabe øget trivsel og faglighed. Og dermed også i højere grad at kunne fortælle den gode fortælling fra Ansager Skole.

Udvalget blev mødt af et engageret personale og en aktiv bestyrelse, der ønsker at kæmpe for deres skole. Der opleves stor tilfredshed med skolen og med de nye tiltag, der er sat i værk. Det drejer sig bl.a. om en læseplan for trivsel, et aktivt elevråd, der iværksætter fællesskabende aktiviteter, en personalegruppe, der arbejder med klasseledelse, der understøtter de bedste betingelser for faglig og social trivsel.

Elevtallet på Ansager Skoles overbygning lever ikke op til den politiske beslutning, men tallene er alligevel så gode, at udvalget skønner, at det er muligt at fastholde et pædagogisk og fagligt bæredygtigt miljø.

Udvalget ønsker derfor at give Ansager Skole arbejdsro, så der kan arbejdes med både fastholdelse af elever, tiltrækning af nye elever og øget bosætning.

Ansager Skole har ikke har nogen fødeskole, og den ligger i udkanten af kommunen. Derfor indstiller udvalget at skolestrukturens krav til elevtal reduceres til 14 elever pr. klasse i 7. 8. Samt 9. klasse på Ansager Skole.

Vi ønsker at give både skolen og lokalsamfundet arbejdsro og vi glæder os til at følge udviklingen i Ansager.

Mvh udvalgsformand Connie Høj

Læs: Mødereferat 15. november 2022

vist 1567 gange