lørdag 4 jun 2022 - Ansager
Borgermøde om nyt torveområde I Ansager
Arkitekt Jette Lund fremlægger planerne for et nyt torv i Ansager på borgermødet
Arkitekt Jette Lund fremlægger planerne for et nyt torv i Ansager på borgermødet Foto: Frank Sørensen
Torsdag den 2. juni afholdt Ansager Byudvikling og Ansager Borgerforening et borgermøde om forslag til et nyt torveområde

En ny udviklingsplan for Ansager har som et af de bærende elementer, at byområdet skal gøres grønnere. Det er i denne forbindelse, at landskabsarkitekt Jette Lund er blevet bedt om at komme med et forslag, til at gøre det nuværende torv mere grønt og spændende.

Det var arkitekten selv, der på borgermødet fremlagde sit forslag, og forklarede de enkelte delelementer. De forskellige beplantninger og græsser, skal give et afvekslende og bølgende udseende, der invitere indenfor på torveområdet. Ud over beplantningerne, bliver der områder med græs, vandområde til leg samt bord/bænke sæt. Der vælges bevoksninger, som kræver meget begrænset pasning.

Det nuværende springvand fjernes, mens de røde teglfliser genbruges.

Der var på borgermødet stor opbakning til torveforslaget, mens der fra flere sider blev understreget vigtigheden at et vandområde, som børn kan lege i. Det nuværende springvand er et yndet samlingssted for byens børn, og det skulle gerne fortsætte.

Projektgruppen fra Ansager Byudvikling og Ansager Borgerforening, vil nu detailplanlægge oplægget sammen med landskabsarkitekten. Det vil munde ud i en omkostningsberegning af projektet. Herefter skal der søges fonde for at finde finansieringen, så tidshorisonten er endnu ukendt.

Ansager Byudvikling og Ansager Borgerforening

Se tegning: Nyt torveområde i Ansager

vist 824 gange