mandag 4 apr 2022 - Ansager
Referat: Generalforsamling i Ansager Natur- og Kulturforening
Natur omkring Ansager - her Haltrup Hede mens lyngen blomstrer
Natur omkring Ansager - her Haltrup Hede mens lyngen blomstrer Foto: Karsten Madsen
Afholdt torsdag den 31. marts 2022 i Skovlund-Ansager Hallen

1. Velkomst v/Thor Knudsen

2. Valg af dirigent

 • Per Thisted blev valgt som dirigent
 • Gneralforsamlingen er varslet rettidigt
 • Stemmetællere: Gerner Hinsch og Britta Buhl

3. Formandens beretning v/Thor Knudsen

 • Der blev lagt vægt på at skabe i fællesskabet med andre foreninger. Vil gerne samarbejde med alle. Læs vedhæftede beretning.
 • Magnus Dahlman fremlagde omkring foreningens formål. Især blev det pointeret vigtigheden af at inddrage alle; lægge vægt på mangfoldigheden; inddragelse af det omkringliggende samfund etc.
 • Læs vedhæftede formål og vedtægter samt Magnus Dahlmans oplæg.
 • Formandens beretning blev godkendt.

4. Aflæggelse af regnskab v/ Torben

 • Kontingent: 100 kr. pr. person, 150 kr. pr. husstand. Kan indbetales på mobilepay 53344
 • Regnskabet og budget blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

 • Ingen indkomne forslag

6. Valg af kandidater til bestyrelsen

 • Modtager ikke genvalg: Birgitte Jacobsen og Magnus Dahlman
 • Torben modtager genvalg
 • Karen Johansen blev valgt
 • Danny Bruslund blev valgt
 • Thor Knudsen, Inge Thisted og Lisbet Steen Mortensen fortsætter som medlemmer af bestyrelsen
 • Valg af suppleant: Bent Nielsen

7. Valg af revisorer:

 • Gitte Soelberg og Finn Grundahl

8. Evt. Debat om infostanderen

Gode idéer:

Formidling:

 • Ansager Live – nyt nyhedsmedie som erstatning for Ansager Info
 • Elektronisk infostander i Ansager og brug af den i Varde.
 • Den elektroniske tavle kan kobles på hallens infotavle.
 • Kulturnaut – her kan man se, hvad der foregår rundt i Varde Kommune

Diverse:

 • Thor Knudsen bliver valgt ind i Kulturelt Råd i Varde Kommune.
 • Lys på bygninger i Ansager
 • Sponsortegning: Bent Nielsen

Hent som PDF: Formandens beretning

vist 519 gange