søndag 20 mar 2022 - Skovlund
Referat: Generalforsamling
I en kommune, der mister 300 borgere om året, er befolkningsudvikling i h.h.v. Ansager og Skovlund Sogn i 2021, meget positiv.  Kilde: Danmarks Statestik.
I en kommune, der mister 300 borgere om året, er befolkningsudvikling i h.h.v. Ansager og Skovlund Sogn i 2021, meget positiv. Kilde: Danmarks Statestik. Foto: Kitty Gamkinn
Skovlund/Ansager Udviklingsråd afholdt den 17. marts 2022 i Skovlund

Ved SYMBO i Skovlund Erhvervspark

I år blev Udviklingsrådets Generalforsamling kombineret med et virksomhedsbesøg i Skovlund Erhvervspark . 

Formand Kristian Støjbjerg startede med at byde velkommen og præsenterede SYMBO CEO Friedericke Bruhn. Hun gav et oplæg om virksomheden, der vil skabe et bæredygtigt videncenter, som gennem forskning og produkter, kan være med til at udvikle fødevarer, både lokalt og globalt. Efterfølgende var der rundvisning i Skovlund Erhverspark. 

Læs mere om SYMBO på linket her: www.symbo.dk

Selve Generalforsamlingen blev indledt med kaffe og MUMS kage.

Vivi Hansen blev valgt som dirigent og Kitty Gamkinn som referent. 

Marianne Ahlers og Lilian Sørensen blev valgt som stemmetæller i fald det skulle blive aktuelt. 

Efterfølgende hørte vi Formandens beretning v. Kristian Støjbjerg

Han berettede fra en relativ kort periode, da sidste generalforsamling var i aug. 2021.

Perioden har været forholdsvis stille da pandemien har lagt en dæmper på mange aktiviteter. Men der er doneret penge til redskaber på den nye legeplads ved Ansager Skole, Fotoudstilling i Skovlund/Ansager Hallen, tag på bålhytte i Skovlund, vanding af nyplantede træer ved indfaldsvej til Skovlund fra nord. Endvidere er der anvendt midler til foreningsmøde, møder og Ruban bl.a.  Så det tildelte beløb på 61.000 Kr er næsten brugt for 2021.

I beretningen var der en del omtale af arbejdet med indlandsturisme som 5 Udviklingsråd (Helle Øst, Helle Vest, Ølgod, Hodde/Horne/Sig/Tistrup) arbejder sammen om at fremme og udvikle. Det har været et langt sejt træk helt tilbage fra 2020 (2018), men der ser nu ud til at være mere opmærksomhed på mulighederne.

Det nyligt afviklede Foreningsmøde blev velbesøgt med i alt mere end 30 tilmeldte. Og der blev knyttet kontakter og udvekslet ideer. Så der er dannet grobund for nye spændende aktiviteter i område 6823.

Beretningen sluttede med tak til bestyrelsen for aktiv indsats i årets løb.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab blev fremlagt ved Finn Grundahl og godkendt. 

Der var i alt 3 ordinære medlemmer på valg.

Hanne Klausen fra Ansager modtog genvalg.

Julius Justesen og Kitty Gamkinn fra Skovlund modtog ikke genvalg. 

Her blev Marianne Ahlers og Bjarne Burgdorff valgt som ordinære medlemmer.

Jette Dyrmose Madsen blev valgt som suppleant. 

Lilian Sørensen og Poul Henrik Hansen blev valgt som Revisor

Evt. 

Kvie Sø – vi skal have løst udfordringerne med badevandet i Kvie Sø.

Der henvises til orienteringen med bilag på Plan og Tekniks dagsorden på kommunens hjemmeside. Det er punkt 57

https://dagsordener.vardekommune.dk/vis?id=0ebf1ad1-1548-4955-b2b1-f983311f6cba

Kitty gør desuden opmærksom på at Din Forsyning anbefaler Varde Kommune at centralisere spildevand fra Agerbæk, Nordenskov og Sig til Skovlund. Varde Kommune har allerede i august 2021 taget stilling til, at der skal arbejdes videre med den anbefaling. Anbefalingen kan findes på Plan og Tekniks Dagsorden punkt 958

https://dagsordener.vardekommune.dk/vis?id=d1d42fa8-091f-4806-8726-e2c755c28ae7

Tak for 4 gode år i Skovlund/Ansager Udviklingsråd

Referent Kitty Gamkinn

vist 515 gange