tirsdag 8 mar 2022 - Ansager
Generalforsamling: Ansager Natur- & Kulturforening
Kulturelle fællesskaber for alle aldersgrupper - udflugter og oplevelser i naturen, musik og optræden, teater, foredrag, kunstudstilling og meget mere …
Kulturelle fællesskaber for alle aldersgrupper - udflugter og oplevelser i naturen, musik og optræden, teater, foredrag, kunstudstilling og meget mere … Foto: Karsten Madsen
Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.00 i Skovlund-Ansager Hallen i mødelokalet bag cafeteriet

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse & budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for kommende år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant
9. Eventuelt

Ansager Natur- & Kulturforening

Kulturelle fællesskaber for alle aldersgrupper.
Udflugter og oplevelser i naturen, musik og optræden, teater, foredrag, kunstudstilling og meget mere …

Foreningens formål er at bygge bro, samle og samarbejde med lokale kulturaktører om at fremme og styrke lokalsamfundets udbud af kulturelle og kreative aktiviteter, der i mangfoldighed tilgodeser alle borgere i Ansager og Omegn.

Ansager Natur- & Kulturforening arbejder for at understøtte fællesskaber på tværs af frivillige borgerorganisationer, lokale foreninger, kulturaktører og kulturinstitutioner, samt skabe rammer, der støtter og stimulerer udviklingen af et bredt og varieret kulturliv.

Ansager Natur- & Kulturforening lægger, i sit arbejde med at fremme kvaliteten og udbuddet af kulturtilbud og oplevelser i naturen, ikke alene vægt på arrangementer hvor borgerne har rollen som publikum, men også på tiltag, der fremmer borgernes, herunder bl a børn og unges egne muligheder for at udfolde sig i aktive fællesskaber.

Ansager Natur- & Kulturforening vil som medlem af Varde Kommunes Kulturelle Råd medvirke til at fremme og styrke Varde Kommunes Kultur & Fritidsudvalgs visioner om at skabe og sikre et mangfoldigt og varieret kulturliv for borgere og turister i hele Varde Kommune.

Se vedtægter for: Ansager Natur- & Kulturforening

vist 317 gange