tirsdag 15 feb 2022 - Ansager
Generalforsamling: Ansager Antenneforening
Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 8. marts kl. 19.30 i Skovlund Ansager hallens mødelokale

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabets godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Bestyrelsen for Ansager Antenneforening

www.ansagerantenneforening.dk

vist 338 gange