tirsdag 14 dec 2021 - Ansager
Udviklingsrådet giver 30.000 kroner til Udskolingsmiljø på Ansager Skole
Det er et af punkterne du kan læse om, i årets sidste referat fra Skovlund/Ansager Udviklingsråd

Skovlund/Ansager Hallen 9. december 2021

Deltagere: Hanne, Søren, Finn, Peter, Kristian og Kitty

Finn fortæller indledningsvis at fjernvarmens gravearbejde i Ansager er færdigt. Det sidste lag asfalt kommer på i løbet af foråret.

I skolegården der endelig kommet gang i opbygningen.

Det projekterede FUR-møde (Fælles med de 8 andre Udviklingsråd) skulle være afholdt i Ansager. Det måtte desværre udsættes på grund af sygdom. Mødet forventes gennemført 17. Januar 2022

Som et led i Udviklingsrådenes model 2.0, skal forvaltningen ”sikrer forberedelsen af udviklingsrådenes møde med Udvalget for Plan og Teknik, og dermed også, at det enkelte lokalsamfund kommer til orde i forhold til potentialer, udfordringer og områdets drift”

Det er 4 år siden vi havde det sidste møde. Vi forventer at det bliver afholdt i det kommende forår. Hvs nogen har særlige opmærksomhedspunkter i den forbindelse kan man rette henvendelse til Kristian på mail: stoejberg@gmail.com

Støtteforeningen Ansager Skoles Venner har indsendt ansøgning med henblik på, at få midler til miljøer i skolegården. Men udgangspunkt i, at der er tale om et aktiv for hele vores område, støtter Udviklingsrådet den del af projektet, der henvender sig til udskolingen, med 30.000 kroner.

Foreningsmødet er en rigtig fin mulighed for at udveksle erfaring og fremme samarbejde. Vi håber alle foreninger og institutioner vil sende en repræsentant eller to. Det bliver d. 3. marts kl 1830. Nærmere information følger.

Generalforsamlingen afholdes i Skovlund på SYMBO d. 17. marts kl 19:00

Til sidst drøftede vi indlandsturismen. Varde Kommune har snart en ny strategi for bæredygtig turisme i høring. Forvaltningen skal i den forbindelse udarbejde en delstrategi for udvikling af indlandsturismen omfattende såvel oplevelser som overnatning og markedsføring. Udviklingsrådet ser frem til samarbejdet om, at udarbejde delstrategien.

Næste møde i Udviklingsrådet er 13. Januar kl 19:00 I Skovlund/Ansager Hallen.

Udviklingsrådet vil gerne benytte lejligheden til at takke for engagement og samarbejde i årets løb. Vi ønsker alle en glædelig Jul og et godt Nytår. Pas godt på hinanden.

På vegne af Skovlund/Ansager Udviklingsråd Kitty

vist 412 gange