søndag 14 nov 2021 - Ansager
Hvor lokale er de lokale
Læserbrev af Niels Jørgen Nielsen (L) Ansager

Der er ingen tvivl om at samtlige kandidater og nuværende byrådsmedlemmer har det samme ønske herunder – en børne- og ældrevenlig kommune – en kommune der tager sig af de svage - unge som ældre – en kommune der rummer alle lokalsamfund. Kort sagt en kommune i balance.

Der er ikke altid enighed om hvordan man når målet. Det kræver prioriteringer. Der er aldrig råd til det hele - vilkårene og udfordringerne er forskellige så her skal der igen prioriteres.

Uenighederne sås tydeligt i 2017 hvor V, DF og R ændrede skolestrukturen.

4 venstre politikere skulle slås for deres lokale skole. De stemte for et forslag som dengang og nu lægger et pres på deres egen lokale skole og mindst 3 andre indtil den bliver effektueret.

De 4 kunne alle have stemt nej. Så var forslaget faldet. Partidisciplinen vandt – som sædvanligt.

Nu lyder det så at ingen på valg ønsker at effektuere aftalen – den er alene ment som en advarsel – en advarsel som til stadighed vil påvirke de berørte lokalsamfund negativt – hussalg, boligpriser, tilflytning og erhvervsudvikling.

Venstres byrådskandidat påpeger, at han vil stemme nej til en lukning af 9. kl.

Afgående venstre byrådsmedlem blev truet med eksklusion og så var flertallet hjemme.

Er det sandsynligt at venstre accepterer fravigelse af partidisciplinen. Er det sandsynligt at der ikke skal tages stilling i de efterfølgende år så længe den nuværende aftale er gældende.

Det er politisk naivt at tro, at et lokalsamfund – ikke mindst de mindste – kan forvente positiv særbehandling.

Jeg bor i 6823. Jeg var initiativtager og medstifter af Skovlund Invest og medstifter af Ansager Invest sammen med Børge Thomsen. Skovlund Invest har været en kanon succes. Det var meningen at Ansager Invest skulle bygge et industrihus helst til iværksættere, men bestyrelsen traf en anden beslutning.

LokalListen2017 og jeg kæmper for lige vilkår på lige betingelser. Det gør vi på vor egen lokalsamfunds vegne fordi det er det muliges kunst. Valget er borgernes og deres alene.

Om et år falder dommen og så ved vi hvem der bliver sorte-Per.

I øjeblikket ser det ud til a det bliver børnene, forældrene, borgerne.

Det er dit eget valg.

Niels Jørgen Nielsen, Lokallisten

Svar fra Niels Haahr:

Jeg kan klart afvise, at påstanden om forløbet er som beskrevet af Niels Jørgen Nielsen. Eksklusion har aldrig været på tale, så det er fri fantasi fra Niels Jørgen Nielsen. I øvrigt henvises til forløbet som beskrevet i tidligere læserbrev af Per Thisted.

Svar fra Per Thisted:

Der er meget at glæde sig over i Ansager med omsætning og prisudvikling på ejendomme samt bosætning p.t. Mulighederne er langt fra udtømte for overbygningen på Ansager skole. Der henvises bl.a. til læserbrev 14.11.21 af Peder Foldager (V). I øvrigt vil jeg henvise til mit tidligere læserbrev om skolen på Ansager Info omkring mit standpunkt, som jeg har opbakning til i Venstre. Jeg er optimistisk og tror på fremtiden. Så opnås det bedste resultat.

Opfølgende svar af Niels Jørgen Nielsen: Del II

vist 563 gange