onsdag 10 nov 2021 - Ansager
Har venstre efterladt Ansager skole på perronen?
Ansager Skole
Ansager Skole Foto: Karsten Madsen
Læserbrev af Leo Christensen, Ansager

Ja sådan kan det opleves. Når vi tænker på, at venstre har haft absolut flertal i byrådet i mange år, og nogen vil måske ligefrem tænke, at skolen er kørt ud på et sidespor.

Politikkerne bestemmer meget i forhold til skolen og dens manøvremuligheder.

 • De fastlægger skoledistrikterne
 • De bestemmer klassestørrelserne.
 • De bestemmer inklusionsprocenten (i Varde kommune en af landets højeste)
 • De besluttede at sælge Skovlund folkeskole til friskolen. Dermed forsvandt en stor del af elevgrundlaget for overbygningen på Ansager skole. Hvis friskolen siger nej til et barn, fordi barnet ikke er deres målgruppe, så er undervisningspligten tilbage på Ansager skole.
  - Det er her på sin plads at ønske Skovlund tillykke med deres fine friskole.
  - Gad vide, hvad prisen var for skolen?
 • De har for nogle år siden besluttet, at støttetimerne op til 9 timer pr. uge pr. barn skulle administreres på de enkelte skoler. I praksis tog de udgiften til støttetimerne fra året før, fordelte dem på skolerne efter en fordelingsnøgle. Således har alle skoler i dag indregnet dem i deres lønbudgetter.
  - Siden er børn med behov for støtte, i kraftig stigning, nogen taler om en 40% stigning. Uagtet så skal skolerne selv dække udgiften til støtte. Først når behovet vurderes til mere end 9 timer om ugen kan kommunen træde til, og det sker næsten aldrig.
 • De har skåret i sekretær lønninger på skolerne.
 • De har besluttet at pedellerne skal være tilsluttet en fælles kommunal pedelgruppe.
 • Med mere

Det siger sig selv, at med så vidtrækkende beslutninger, så har det fået konsekvenser for Ansager skole. Vil politikkerne så tage et medansvar? Måske gerne når de kan nøjes med snak og fine tilkendegivelser.

Men i praksis opleves det anderledes.

Da Ansager skole for ikke så længe siden, var udfordret med trivslen i et par klasser og behovet for hjælp var stor, kom der ikke en hjælp, der kunne ændre situationen og følgerne blev store for skolens elevtal og økonomi.

Venstre, borgmesteren og venstres daværende formand i Varde kommune slog fast, at det var og er venstre politik, at skolen skulle trækkes i budgettet de følgende år, til underskuddet er udlignet. Åbenbart uanset årsagen.

Men kære venstre og de kommende politikere i det nye byråd lad os rette op på fortidens svigt. Lad os kikke fremad og give Ansager skole nogle rammer og vilkår, der sikre skolens fremtid.

Et forslag kan være, at vi i et fælles samarbejde, gør Ansager skole til en NEST skole, stadig til og med 9 klasse. NEST pædagogik og undervisnings miljø, er velkendt og meget virkningsfuldt for alle børn, særligt for de begavede stille børn og børn med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Disse børn mistrives på de store skoler, ofte med katastrofale følgevirkninger. Det være sig både for børnene og deres forældre og for kommunen, der efterfølgende får udgifter til traumatiserede børn og deres forældre.

På denne måde tror jeg, vi vil få en velfungerende folkeskole og en NEST skole, der ville kunne betyde tilgang af nye elever. Ansager vil bevare deres folkeskole, Skovlund deres friskole, alt sammen til gavn for bosætningen i området.

Varde kommune, vil kunne tilbyde et attraktiv undervisningsmiljø til gavn for hele kommunen. Et undervisningstilbud, der kan bruges af forældrene som det frie skolevalg, og kommunen ville også kunne visitere til tilbuddet. Tilbuddet vil derved kunne være en god mellem løsning før dyre specialskoletilbud.

Leo Christensen

vist 691 gange