mandag 1 nov 2021 - Ansager
Kære Kirsten og andre interesserede
Læserbrev af Per Thisted (V) Ansager

Jeg står naturligvis gerne til rådighed for et struktureret vælgermøde. Og jeg drikker gerne en kop kaffe her eller der. Jeg tilstræber at være en meget tilgængelig person både før og efter valget.

Undertegnede og Kristian Støjberg som byrådskandidater tillige med Mads Sørensen som borgmesterkandidat vil være at finde fredag den 5. november 2021 på torvet i Skovlund (den gamle brugsgrund), hvor vi i nogen tid har planlagt en opstilling i tidsrummet 15.00 - 17.00. Det vil også være muligt at træffe Erik Buhl og Niels Haahr. Vi byder på en kop kaffe og en kommunalpolitisk snak.

Der har været ønsker i Skovlund-Ansager-området om et valgmøde/kaffemøde, hvor kandidaterne fra 6823 kunne træffes. Derfor vil vi hermed gerne invitere de øvrige kandidater til at deltage. Kandidaterne medbringer selv stand, plakater og kaffe. Så kan man komme rundt og snakke med kandidaterne.

Jeg har tidligere haft et læserbrev på Ansager Info omkring min holdning til og for Ansager Skole, så det vil jeg ikke gentage.

Sidste år beregnede jeg som deltager i arbejdsgruppen omkring Ansager Skole, at skolen havde en ”markedsandel” på 58 % af potentielle elever bosat i skoledistrikt 6823. Lidt lavere på 8. og 9. klasse p.g.a. efterskoleophold. Jeg har en fast holdning til, at der skal være et offentligt tilbud om overbygning i et stort skoledistrikt som 6823. Når der også er tilslutning til overbygning på Skovlund Friskole som det frie valg, så er der selvfølgelig plads til begge overbygninger.

Økonomisk har Ansager Skole et efterslæb, som naturligt også har haft indflydelse på driften i negativ retning. Jeg har desværre ikke mulighed for at beskrive de direkte og afledte konsekvenser. Driften kører ifølge mine oplysninger fint i dag.

Med hensyn til problematikken omkring hallerne er der en undersøgelse i gang, som jeg ikke har indsigt i. Men selvfølgelig skal der være ensartede betingelser for hallerne. Der er jeg helt på linje med det, som Kitty Gamkinn anfører i sit læserbrev.

Per Thisted (V) Vibevej 11, 6823 Ansager

Se: Læserbrev om Ansager skole

vist 734 gange