tirsdag 5 okt 2021 - Ølgod
Invitation: Borgermøde om boliger
Drømme og ideer om boliger og fællesskaber for seniorer i Varde Kommune.

Vi bliver flere seniorer i Varde Kommune i løbet af de kommende år. Derfor interesserer Varde Kommune sig for, hvordan vi gerne vil bo i fremtiden. Og hvordan boligen og nærmiljøet, kan understøtte trivsel og livskvalitet når vi bliver ældre.

Vi ved, at der er nogle praktiske forhold omkring boligen, som er vigtige, når seniorer beslutter sig for, hvor de gerne vil bo. Vi ved også, at muligheden for nem adgang til meningsfulde fællesskaber er vigtigt for mange. Men hvordan får vi det til at fungere i praksis – og hvordan tilgodeses forskellige behov?

For at blive klogere på dette, vil Varde Kommune gerne invitere borgere, foreninger, boligselskaber, politikere og andre interesserede til borgermøder, hvor vi sammen drøfter og udvikler på ideer og tanker.

Der vil på møderne være oplæg om:

 • Undersøgelse af ældres boligønsker i Varde Kommune
  Resultater fra et kandidatspeciale i Sociologi og Kulturanalyse fra Syddansk Universitet, ved Avalon Pommer og Gitte Kristensen.
 • Seniorbofællesskaber
  Ved projektgruppen for seniorbofællesskab i Varde by.
 • Lejeboliger der tilgodeser flere generationers behov
  Boligselskabet Alfabo fortæller om hvordan man kan etablere boligområder der appellerer til flere generationer, med udgangspunkt i Søparken i Ansager.
 • Hvordan understøtter vi fællesskaber i nærmiljøet?
  Ved Sundhedsplaymaker Jannie Vesti Mai

Herefter vil der være workshops, hvor der arbejdes med emner som:

 • Vil vi bo sammen med andre? – Og under hvilke rammer?
 • Hvordan sikrer vi et godt nærmiljø, der understøtter fællesskaber, for seniorer der vælger mere traditionelle boformer?
 • Har vi særlige, lokale udfordringer?

Der afholdes tre møder:

 • Onsdag d. 29. september kl. 19:00-21:00. Form og Fritid Nørre Nebel, Klintingvej 21, 6830 Nørre Nebel
 • Mandag d. 11. oktober kl. 19:00-21:00. Ølgodhallen, Skolegade 18, 6870 Ølgod
 • Mandag d. 25. oktober kl. 19:00-21:00. Varde Rådhus, Bytoften 2, 6800 Varde

Der serveres kaffe og kage på borgermøderne.

Tilmelding

Senest dagen før til Lasse Jensen på lasj@varde.dk eller tlf. 79947160. Oplys deltagerantal, dato og sted.

Nærmere information

Ønsker du nærmere information, er du velkommen til at kontakte Udviklingskonsulent Christina Bonde på chrb@varde.dk eller tlf. 79946132.

vist 1156 gange