onsdag 1 sep 2021 - Skovlund-Ansager
Referat: Skovlund/Ansager Udviklingsråd
Skovlund/Ansager set fra nord i 11.000 fod 1. september 2021
Skovlund/Ansager set fra nord i 11.000 fod 1. september 2021 Foto: Kitty Gamkinn
Ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 26/8-2021 kl. 19.00 i Skovlund Ansager Hallens mødelokale.

Deltagere: Hanne, Inger, Kristian, Søren, Julius, Finn, og Kitty

Velkommen i bestyrelsen til Julius Justesen.

1. Bordet rundt.

Finn nævner som det første DR Dokumentaren fra Kvie Sø Efterskole, og kan kun anbefale alle at se den.

Kristian fortæller at der er kommet 3 nye familier på Bjælkager og cykelstien til Krusbjerg er asfalteret.

Hanne deltog i indvielsen af Demenscenteret i Ølgod og Demensmøde den 18. august var der "åbent hus" i den nye demensafdeling i Ølgod. Et spændende byggeri med lejligheder der vender ud til et stort grønt område. Inden beboerne flytter ind, kunne man få et indtryk af, hvilke muligheder det nye hus tilbyder.

Demensforeningen har haft møde den 25. august i Lokalarkivet. Her blev efterårets arrangementer opdateret. Der var tale om arrangementer for de frivillige demenshjælpere og de pårørende, der pga. corona var blevet aflyst. Disse arrangementer skal afvikles senest i uge 41. Invitationerne med program vil kunne ses på Ansager Info.

Kitty er sammen med styregruppen for den nyetablerede cykelsti, ved at arrangere indvielsen. Det bliver søndag den 3. oktober kl 10:00, på Skovlundvej 6. Varde Kommune annoncerer snart.

Der bliver i øjeblikket lavet forslag til træer ved Skovlunds nordlige indfaldsvej.

I samarbejde med Skovlund Borgerforening arbejdes på en ansøgning til Nordeafondes ”Her bor vi” -pulje. Dette med henblik på at skabe et område på den tidligere Brugsgrund, der styrker fællesskabet for byens mange børn og unge.

2. Evalueringer

Evaluering af generalforsamling: Vi glæder os over det fine fremmøde og drøftede potentialet i af få besøg af ex. Landistrikternes Fællesråd. Det kan sætte nogle tanker i gang når udefrakommende stiller spørgsmål. Vi drøftede desuden at ønsket om mere trafiksikkerhed omkring skolen fyldte en del på generalforsamlingen. Udviklingsrådet kan kun opfordre til at Ansagers udviklingsplan og trafiksikkerhed tænkes ind skolens område ud til Skolegade. Hanne kontakter skoleleder. Finn kontakter Lisbeth Mortensen og opklarer planer for Musikkens Plads.

Evaluering af Sensommermødet med Kommunalbestyrelsen i Næsbjerg: Hanne, Finn og Kitty deltog fra vores UR. Der var mange gode drøftelser, som bidrager til at sætte indlandsturismen på dagsordenen. Vi kunne ønske os at kommunalbestyrelsen i endnu højere grad stiller forventning om, at Destination Vesterhavet afsøger udviklingspotentiale og arbejder for overnatninger i indlandet.

Turisme-mødet i Oksbøl med besøg ved Flugt. Karsten Madsen, Elise Saxild og Frank Sørensen deltog fra 6823. Kristian er briefet om at de vil arbejde på, at definerer hvad vi kan idag i forhold til turisme og hvad ønsker vi os i fremtiden.

3. Konstituering.

Kristian fortsætter som formand.
Søren fortsætter som næstformand.
Hanne fortsætter som FUR-repræsentant.
Finn fortsætter som kasserer.
Kitty fortsætter som sekretær.

Ingen grund til at ændre på noget der fungerer godt.

4. Økonomi og ansøgninger:

Kassebeholdningen er dags dato 63.149 kr.

Ansøgning fra Skovlund til renovering af tag i Byparkens bålhytte på 7.500 kr imødekommes.

Ansøgning vedr. indvielse af ny cykelsti på 500 kr imødekommes.

5. Kommunens budget.

Skovlund/Ansager UR fremsender, med blandt andre Ansager Skolebestyrelse et budgetønske om, at skolen bliver tilgodeset med 800.000 til genetablering af legeplads. Kitty sender det til formand for skolebestyrelsen.

Vi bakker også op om Økonomi og Erhvervsudvalgets pkt 1179 - forslag om at tilgodese SYMBO med 1 mio i 2022.

Desuden anmoder Skovlund/Ansagers Udviklingsråd om at der afsættes et beløb til genetablering af Kvie Sø som badesø, samt 500.000 kr til at fremme udviklingen af indlandsturisme.

6. Dialogmødet med Plan og teknik forventes afholdt i februar 2022. Og vi vil gerne opfordre til, at rette henvendelse til Udviklingsrådet, hvis I oplever veje, fortove, skiltning eller lignende som der bør tages hånd om.

7. Udtalelse

Udviklingsrådet lavede til sidst en udtalelse om Kærbæk-cykelstien i forlængelse af henvendelse fra styregruppen. Kitty sender den til styregruppen.

8. Evt.

Kitty sender Udviklingsrådenes vol 2,0 til Julius

Næste møde bliver i Hallen og Kristian sender forslag til dato på mail.

Tak for henvendelserne til Udviklingsrådet.

Referent Kitty

vist 603 gange