onsdag 9 jun 2021 - Ansager
Politik: Generalforsamling i Lokallisten
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lokallisten

Hvor: Pension Lærkelill, Lærkevænget 3, Skovlund, 6823 Ansager

Dato: Torsdag den 01. juli 2021 kl. 19.00 med flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab og forslag til budget.
4. Fastsættelse af årskontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og to suppleanter.
   På valg er Arend Doornbos, Niels Jørgen Nielsen,
   Ernst Vedstesen. Alle modtager genvalg.
   Suppleanter: Hilda Funch og Hans Ejner Hansen.
7. Valg af 2 revisorer og én suppleant.
8. Eventuelt.
9. Godkendelse af referat.
10. Pause. Der serveres øl/vand/kaffe og kage.
11. Opstillingsmøde til kommunalvalget 2021

På bestyrelsens vegne

Jens Erik Mathiasen - formand.

Det kræves efter de nuværende restriktioner coronapas for at deltage.

vist 301 gange