tirsdag 25 maj 2021 - Ansager
Ordinær generalforsamling for Ansager Antenneforening
Tirsdag den 15. juni 2021 kl.19.30 i Skovlund Ansager Hallen´s mødelokale

Forslag der ønskes behandlet bedes være formanden (Bent Kristensen, Vinkelvej 36) i hænde senest 5 dage før.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleant
6. Valg til revisor
7. Eventuelt

Om generalforsamlingen:

Som medlem af Ansager Antenneforening, har du indflydelse, på hvad der sker i foreningen. Generalforsamlingen er den øverste myndighed, og bestyrelsen skal rette sig efter hvad der besluttes på generalforsamlingen.

Er der noget du er utilfreds med, eller har du en god idé som du mener at medlemmerne skal have tilbudt, er generalforsamlingen det sted, hvor du har muligheden for at gøre din indflydelse gældende.

Det er faktisk et lille stykke demokrati der gør sig gældende, så mød derfor op og deltag i generalforsamlingen. Kommer du ikke til generalforsamlingen, hvad indikerer det så for bestyrelsen? At bestyrelsen laver det perfekte stykke arbejde, at de ikke gør deres arbejde ordentligt, eller at du er ligeglad med Ansager Antenneforening, som du er medlem af?

Vi forsøger at gøre generalforsamlingen spændende, og de kedelige ting, ønsker vi ligesom dig, overstået hurtigst muligt. Vi forventer at være færdige på ca. 45 min, og bagefter går snakken lystigt over bordet, mens foreningen giver en øl, en kop kaffe og et stykke kage eller brød.

NB.: Vi får besøg af Steffen fra Yousee butikken i Esbjerg, som bl.a. vil fortælle om det nye "Bland Selv 20 point”

Bestyrelsen Ansager Antenneforening.

vist 367 gange