torsdag 13 maj 2021 - Ansager
Flaghejsning i Ansager af Lokallisten 2017
Læserbrev af Martin Hansen, Grødevej 8 i Ansager

Undertegnede vil hermed opfordre Lokallistens 4 bestyrelsesmedlemmer i Ansager ”LOKALLISTENS HØJBORG” til at træde i funktion med FLAGHESNING de næste ti år, det må ligge lige til højrebenet. I vil udvikling og ikke afvikling i de små bysamfund i hele Varde kommune. Ingen andre småbyer kan bryste sig med at have hele 4 ud af 7 bestyrelses­medlemmer i ”Lokallisten”. 3 af disse kan nå Ansager torv og flagstangen på gåben, den fjerde i bilen eller på cyklen, så I kunne passende passe flaghejsningen de næste ti år.

Flag hejsning op og ned er et synligt arbejde, som ikke drejer sig om at finde muldvarpehår i suppen hos især venstre og belemre alle og enhver med en masse spørgsmål, som de skal svare på. Et gammelt ordsprog: ”En tåbe kan spørger om mere end ti vise kan svare”. Jeg foreslår, at der startes en underskriftindsamling med socialdemokratisk konsulent bistand omkring LOKALISTENS FLAGHEJSNING ti år frem i tiden i Ansager.

Udebleven generalforsamling?

Jeg ser i JV og Ansager info, at den forhenværende formand er kommet tilbage. For at fordele arbejdet i LOKALLISTEN 2017 op til valget i november. Jeg ser, at I har allieret jer med en tidligere DF formand, som spidskandidat. I er ikke bange af jer, er I slet ikke klar over, at han er en kamufleret VENSTREMAND, som kan komme i tanker om, at forlade jer allerede i konstellationen, hvis der er et godt ben at gnave.

I tirsdagsanalysen har Mogensen sagt flere gange: ”Vil du have en ven i politik, så køb en hund.”

Jeg havde glædet mig til generalforsamlingen, men må konstatere, at der ikke er annonceret i ugebladene eller Ansager.info om udsættelser og nye datoer - Corona-loftet er snart slut.

Jeg og andre har ledt efter vedtægterne på jeres hjemmeside, men de er ikke let tilgængelige. De ligger måske kryptisk, så har I dækket jer ind.

Jeg vil på forhånd stille flere spørgsmål:

  • Hvor mange medlemmer forlod ”LOKALLISTEN 2017” ved udsmidning af jeres to byrådsmedlemmer?
  • Hvor mange medlemmer har I i Ansager?
  • + hele kommunen?
  • Hvad er jeres økonomi - har I midler til at føre en valgkamp?

Jeg har forstået, at I er en flittig bruger af Facebook, den må I have for mig.

Af selvbestaltet kommunalt politisk kommentator.

Martin Hansen Grødevej 8 Ansager.

Kære Martin Hansen

For nu at blive i samme spor som dig med tilfældig brug af faste vendinger og ordsprog må det konstateres, at du har haft suppegryden godt i kog - og at retten må siges at være en rigtig gang pærevælling. Dit forslag om, at vi 4 lokale Lokalliste-bestyrelsesmedlemmer skal stå for flaghejsning, må vi desværre sidde overhørig. Vi har alle 4 taget vores tørn med frivilligt arbejde i stedet for at hyppe vores egne kartofler. Desuden har vi jo, som du selv siger, travlt med at sikre politisk retfærdighed.

Den 12. marts meldte vi ud på Ansager Info, at generalforsamlingen er udsat pga. Corona. Når generalforsamlingen kan gennemføres fremlægges og besluttes vedtægten. Vi har fået flere nye medlemmer, end vi har mistet - inc. dig selv. Men du er måske den muldvarp, der giver hår i suppen. Og sidst men ikke mindst - så betaler Lokallisten selv for valgkampen i modsætning til de partipolitiske partier.

Kære Martin. Hvis du stadig har brug for at kippe med flaget, så ligger det oppe ved flaskeautomaten.

Med venlig hilsen

Kaj-Aage Jensen Lokallisten

vist 703 gange