lørdag 27 feb 2021 - Ansager
Svar til Inge Wilken
Bestyrelsen i Ansager Hotel kommenterer læserbrevet fra Inge Wilken om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Ansager hotel APS har i næsten et år lagt utroligt mange timer i at drive hotellet videre i en periode med svære ods pga, Corona nedlukninger mv. Et forhold som selvsagt kun kunne være midlertidig, indtil en permanent løsning kunne findes.

Vi arbejdede med flere modeller for en videre drift af Ansager Hotel, men et bud om køb af hotellet fra Allan Jensen, førte til en proces hvor bestyrelsen fik mandat, på en ekstraordinær generalforsamling i december måned, til at afhænde hotellet. Opgaven var, at vi skulle sælge hotel og hytteby samlet, til den bedst opnåelig pris og med fortsat hoteldrift for øje.

Der blev indledt forhandling med flere interesserede købere, der hurtigt blev indsnævret til to seriøse muligheder, og flere møder blev holdt med de to parter, for at komme så tæt på den ønskede pris som muligt.

Som tidligere redegjort fik bestyrelsen af Allan Jensen en svarfrist til senest den 24. december, og på den baggrund besluttede vi at takke ja til den part der havde budt højest, og som også havde garanteret en fortsat drift af hotellet. Vi meddelte begge bydere resultatet. Salget til Iver og Peter blev meddelt den 24. december, som en bindende aftale på mail.

Allan Jensen forhøjede sit bud den 29.december, men da var salget afgjort. Iflg vores advokat, var det en bindende aftale, der var indgået mellem køber og sælger, og vi kunne blive mødt med et stort modkrav, hvis vi ophævede handlen.

Ekstraordinær generalforsamling

Inge Wilken har efterfølgende opfordret bestyrelsen til at se bort fra denne handel, og krævet en ekstraordinær generalforsamling, som åbner salgsprocessen igen. Vores advokat har op til flere gange meddelt Inge Wilken, at handlen er bindende.

Repræsentanter fra bestyrelsen har under et personligt møde med Inge Wilken den 17. februar i detaljer forklaret forløbet. Ved samme lejlighed meddelte vi , at vi gerne afholder en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi igen kan gentage forløbet, når forsamlingsforbuddet bliver ophævet.

Vi mener ikke det er muligt at afholde en ren elektronisk generalforsamling, da mange anpartshavere ikke ville kunne tilgå den. Vores advokat har meddelt Inge Wilken, at det vil være i strid med lighedsprincippet i selskabsloven at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvori alle anpartshavere ikke har mulighed for at deltage.

Trods dette, har Inge Wilken meddelt bestyrelsen, at hun har anmeldt os til erhvervsstyrelsen for ikke at ville afholde ekstraordinær generalforsamling.

Det er beklageligt at enkelte borgere i byen åbenbart ønsker splittelse, i en tid hvor byen har brug for sammenhold.

Bestyrelsen for Ansager hotel APS

Læs også: Læserbrev af Inge Wilken, Ansager

vist 1382 gange