lørdag 27 feb 2021 - Ansager
Undren over forløbet og håndteringen ved salg af hotel mv. i Ansager Hotel ApS
Læserbrev af Inge Wilken, Ansager

Som personlig anpartshaver i Ansager Hotel ApS, har jeg undret mig over bestyrelsens håndtering og den manglende åbenhed omkring salg af hotellet og hyttebyen som følge af fuldmagten, der blev givet denne ved den ekstraordinære generalforsamling den 1. december 2020, og den dertil efterfølgende reaktion via Ansager Info’s profil på facebook i starten af januar 2021.

På baggrund heraf jeg rettede henvendelse til bestyrelsen for en dialog, hvilket resulterede i, at jeg den 3. februar 2021 fremsendte en anmodning om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling i selskabet.

Efterfølgende var der en kortvarig dialog med bestyrelsens formand, der resulterede i et møde den 17. februar 2021 i håb om at finde en løsning, hvilket ikke lykkedes.

Eftersom der ikke blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling senest 2 uger efter den fremsendte anmodning, blev der den 18. februar 2021 på ny rettet henvendelse til bestyrelsen med frist for tilbagevenden, idet jeg ellers så mig nødsaget til at rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Selskabets repræsentant kontaktede mig på baggrund af den anførte frist den 18. februar 2021, hvilken jeg efterfølgende havde en dialog med, men eftersom jeg fortsat ikke var enig med denne omkring årsagen til den manglende indkaldelse til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, valgte jeg på baggrund heraf at rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen den 24. februar 2021 med anmodning om assistance i forbindelse med den manglende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i selskabet.

På nuværende tidspunkt afventer jeg at høre nærmere fra Erhvervsstyrelsen.

Kopi af anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedhæftes for god ordens skyld til orientering.

Med venlig hilsen

Inge Wilken
Østergade 31
6823 Ansager

Svar

Bestyrelsen for Ansager Hotel har haft mulighed for at svare dette indlæg. Bestyrelsen melder tilbage, at de senere vil komme med en kommentar.

Anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling: PDF

vist 1233 gange