torsdag 5 nov 2020 - Ansager
Håndboldens Venner har nedlagt sig selv

Onsdag den 21. okt. 2020 blev foreningen ”Håndboldens Venner” nedlagt på den ordinære generalforsamling.

Forening blev stiftet tilbage i feb. 2016 med det formål at skaffe midler til gavn for håndboldsporten i Skovlund-Ansager. Det har den også levet op til. I dens levetid har både ungdoms- & seniorspillere haft stor glæde af "Håndboldens Venner", men nu er det slut.

Årsagen til nedlæggelsen er manglende aktivitet, og generalforsamlingen stemte for en opløsning af foreningen, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Fordeling af foreningens midler: Der kom forslag om at støtte ”Lykkeligaen” ved Kvie Sø efterskole med kr. 2.500 - hvilket alle fremmødte syntes var en god ide. Det blev vedtaget.

De resterende midler blev tildelt Skovlund Ansagers nye håndboldklub SA HK, idet det stort set kun var elitens medlemmer, der aktivt havde ydet en indsats for den nu nedlagte forening.

Erhvervsstyrelsen er efterfølgende blevet kontaktet om nedlæggelsen af forenings CVR-nummer. Endvidere har banken nedlagt forenings konto efter Kvie Sø og SA HK har modtaget hver deres donation.

Tak for støtten i den tid foreningen var til stede.

De bedste Håndbold hilsner fra den afgående bestyrelse.

vist 805 gange