tirsdag 30 apr 2024 - Ansager
Indkaldelse til Generalforsamling i SA HK
Det er med en blanding af taknemmelighed og ærgrelse, at SA HK indkalder til årets generalforsamling

Taknemmelighed for den utrættelige støtte og engagement, I har vist over for klubben gennem året, og ærgrelse over den uventede situation, vi nu står overfor.

Desværre må vi meddele, at vores nuværende formand Søren Brorsbøl, grundet uundgåelig tidsmangel og ekspansion i hans egen virksomhed, ser sig nødsaget til at træde tilbage fra sin position. Klubben har været utrolig glad for hans fantastiske virke og indsats som formand, men vi må nu søge nye kræfter til at lede SA HK videre.

Vi opfordrer derfor alle, der brænder for håndbolden og ønsker at bidrage til både eliten og bredden i SA HK, til at overveje at træde ind i bestyrelsen. Så vi sammen kan vi forme en fremtid for SA HK, hvor klubbens værdier og ambitioner forenes til glæde for alle medlemmer.

Generalforsamlingen afholdes:

Torsdag d. 30. maj, 2024 kl. 20.00 i Skovlund Ansager hallens mødelokale.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Kassererens beretning, godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget for den kommende sæson
 • Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson. Bestyrelsens indstilling.
 • Indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år ad gangen
  • Jens Ole Mathiesen (modtager genvalg)
  • Else Marie Hansen (modtager genvalg)
  • Søren Brorsbøl (modtager ikke genvalg)
 • Valg af 2 suppleanter for 1 år ad gangen
 • Valg af 2 revisorer
 • Eventuelt

Vi håber på jeres fulde opbakning og ser frem til en konstruktiv og givende generalforsamling.

De bedste hilsner fra bestyrelsen i SA HK.

vist 1819 gange