torsdag 8 okt 2020 - Ansager
FN´s verdensmål på skoleskemaet
I Uge 41 er de normale skemaer er brudt op og der er i stedet lavet værksteder, hvor eleverne på skift fordyber sig i forskellige verdensmål
I Uge 41 er de normale skemaer er brudt op og der er i stedet lavet værksteder, hvor eleverne på skift fordyber sig i forskellige verdensmål Foto: PR
Uge 41 er i år dedikeret til at arbejde med FN's 17 verdensmål

FN´s 17 verdensmål er efterhånden blevet en naturlig og integreret del at undervisningen i dagligdagen på Ansager Skole. Men uge 41 er i år særlig dedikeret netop til at arbejde med verdensmålene.

De normale skemaer er brudt op og der er i stedet lavet værksteder, hvor eleverne på skift fordyber sig i forskellige verdensmål og med forskellige tilgange. Skolen summer af liv og virkelysten er stor.

Det behøver ikke at være abstrakt at undervise i bæredygtighed og FN´s verdensmål. Undervisningen gøres nærværende for eleverne ved at arbejde med målene i et både globalt men og lokalt perspektiv.

Skolefest udskudt, men arbejdet fortsætter

Efter planen skulle temaugen kulminere i en skolefest, hvor forældre skulle have været præsenteret for elevernes arbejde - have lov til at se, smage, mærke og lytte til elevernes arbejde. Men skolefesten og præsentationen må forældre vente med til en anden god gang pga. COVID-19. Udsættelsen tager dog ikke humøret og initiativet fra os og arbejdet med de 17 verdensmål fortsætter ufortrødent.

I værkstederne arbejdes der eksempelvis med: Ansvarlig forbrug og produktion, hvor eleverne laver udtjente t-shirts om til bæredygtige stofposer. Bæredygtighed og madspild, hvor eleverne blandt andet laver mad udelukkende baseret på nedfaldsæbler. Ansvarlig forbrug og produktion, hvor eleverne laver genbrugspapir. Afskaf fattigdom, hvor eleverne forholder sig til og illustrerer fattigdom i billeder.

Uge 41 rundes traditionen tro af med skolernes motionsdag - hvor eleverne kommer til at mærke naturen, sundhed og trivsel på egen krop;-)

Med venlig hilsen
Jens Skouboe, skoleleder

Fakta

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

 • Afskaf fattigdom i alle dens former overalt
 • Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug
 • Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre
 • Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle
 • Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk kvinder og pigers rettigheder og muligheder
 • Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle
 • Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle
 • Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle
 • Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig industrialisering og frem innovation
 • Reducer ulighed i og mellem lande
 • Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige
 • Fremme bæredygtigt forbrug og produktion
 • Hurtig indsat for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger
 • Bevar og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marineressourcer
 • Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet
 • Støt fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle og opbyg effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer
vist 343 gange