torsdag 24 sep 2020 - Ansager
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling i Ansager Hotel APS afholdes på Ansager Musik Hotel torsdag den 8. oktober kl. 19.00

Dagsordenen:

1) Valg af dirigent.

2) Salg af hotellet.

3) Videreførelse af hotellet med en bestyrer/ forpagter

4) Evt.

Hvis der ikke er det fornødne antal anpartshavere og kapital til stede ( jævnfør vedtægterne ) ved den første ekstraordinære generalforsamling, afholdes den anden ekstra ordinære generalforsamling umiddelbart efter den første, med samme dagsorden.

Venlig hilsen, bestyrelsen

06.10.20 10:50 Generalforsamlingen er aflyst pga. Corona og undersøgelser vedr. hotellets fremtid. Ny generalforsamling bliver annonceret senere.

vist 704 gange