tirsdag 15 sep 2020 - Ansager
Det årlige økonomiske puslespil
Brikkerne faldt på plads, dog kunne der ønskes større brikker på nogle områder.

Årets budgetforlig er nu afsluttet. Samtlige partier i Varde byråd har i enighed indgået budgetforlig for 2021.

For første gang i mange år var der plads til nogle tiltrængte forbedringer på flere områder, blandt andet indenfor social- og sundhedsområdet. Her vil jeg fremhæve at der på ældreområdet tilføres 15 mill. over 4 år, dette især med baggrund i den fortsatte stigning i antallet af 65 årige og opefter, samt 4 mill. til bedre normeringer i ældreplejen og også styrkelse af sygeplejen.

Indenfor erhverv sker der blandt en styrkelse af antal byggesagsbehandlere, så Varde kommune ikke bliver flaskehals ifht. området. Behovet for ekstra hænder sker som følge af øget salg af byggegrunde og den generelle udvikling i Varde kommune.

På skoleområdet i hele Varde kommune styrkes flere områder. For Ansager skoles vedkommende er det besluttet, at skolen kan indgå en afdragsordning af restgælden på ca. 1.1 mill. kr ( tidligere overskridelser af budget fra 2017-2019 ) og kan således afvikles over 12 år. Derudover forbliver de 200.000 til musikprofilen i Ansager i alle overslagsår og der er ingen bindinger på dette beløb. Endvidere fjernes de 0.75% effektiviseringsbidrag, hvilket for Ansager skole betyder små 100.000 kr årligt. For hele kommunens skoleområde er der afsat 3.5 mill. kr til trafiksikkerhedstiltag og kan tildeles de skoler hvor behovet er størst.

Jeg håber, at de indgåede aftaler vedr. økonomien omkring Ansager skoles nuværende situation modtages positiv og at vi nu kan se fremad.

Lidt uddybende omkring effektiviseringsbidraget, så har dette ikke kun betydning på skoleområdet, men får også en positiv effekt for økonomien på plejehjem, børnehaver og generelt alle kommunale institutioner.

Forhandlingens kunst er en svær størrelse og alle ønsker kan ikke altid opfyldes til fulde, men med ovenstående mener jeg, at Skovlund Ansager området er nogenlunde tilgodeset. Ligeledes er de værste tidsler fra potientialekataloget fjernet, det gælder blandt andet privatisering af 100 km vandløb, blinde veje på landet samt blinde villaveje i byerne, der ellers ville være overgået til den/de enkelte lodsejere at vedligeholde.

Så alt i alt kan jeg fryde mig over, at budgetterne er på plads og at vi nu om kort tid går i gang med cykelstierne langs Tiphedevej og fra Skovlund by ud til Adelvej. Byggeriet af de 25 almennyttige boliger på Hejrevej nærmer sig med store skridt sin afslutning med forventet indflytning i de første lejligheder start 2021.

Dette var et kort uddrag af budgetforliget, som har betydning for vores område og der henvises til kommunens hjemmeside for uddybende samt det fulde forlig.

De bedste hilsner

Venstres Medlem af Varde byråd
Niels Haahr Larsen

vist 476 gange