lørdag 29 aug 2020 - Ansager
Generalforsamling i Ansager Hotel ApS
Der afholdes generalforsamling i Ansager Hotel ApS på Ansager Musikhotel torsdag den 17. september kl. 19.00

Dagsordenen.

1) Valg af dirigent.

2) Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3) forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning til godkendelse.

4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

7) Valg af revisor

8) Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen 14 dage før.

Bestyrelsen for Ansager Hotel ApS

vist 1022 gange