fredag 28 aug 2020 - Ansager
Udviklingsrådet har konstitueret sig
Referat fra seneste bestyrelsesmøde for Skovlund/Ansager Udviklingsråd

Ordinært bestyrelsesmøde mandag d. 24. august, 2020 kl. 19.00 i Skovlund/Ansager Hallen

Deltagere: Kristian, Hanne, Finn, Miriam, Søren og Kitty

Dagsorden

1. Bordet rundt:

  • Der er enighed om at det var en fin generalforsamling med flot fremmøde! Mange repræsentanter fra andre råd og bestyrelser.
  • Kitty orienterer at der er opbakning fra mange frivillige til at afholde: Skovens Dag i Gulddalslund Plantage og ved Ålling Sø. Det er søndag D. 13. september kl 13-16. Monter Frifeltvej 12, 6823 i GPSèn

2. Konstituering

Alle er godt tilfredse med fordelingen af poster, så alle fortsætter på deres poster som hidtil.

Formand: Kristian Støjbjerg
Næstformand: Søren Lydeking
Kasserer: Finn Grundahl
FUR og Demens-repræsentant: Hanne Klausen
Demens-repræsentant: Miriam Heide
Repræsentant Ansager Borgerforening: Inge Thisted
Repræsentant Skovlund Borgerforening: Peter Breum
Refernt og Web-master: Kitty Gamkinn

3. Næste FUR møde torsdag D. 17. september på Ølgod Bryghus

  • Kommunens hjemmeside evalueres. Kitty skriver til Claus Vestland om forslag til forbedring
  • Efterårsmødet med Byrådet er sat til D. 27. Oktober 2020

4. Kommende opgaver og tiltag

  • Problematik med henkastet affald på Ansager genbrugsstation drøftes med Plan og Teknik.
  • Hjertestarterkursus (Førstehjælp hjerte løber) udsat til næste møde.
  • Høringssvar til Varde Kommunes budget. Udvalgenes forslag blev drøftet og de grove linjer i høringssvaret blev sat. Det er få udvalgte punkter vi arbejder med, i relation til område 6823.
  • Formanden indsender det endelige svar senest 3. september kl 1200.

Se alle udvalgenes forslag her: vardekommune.dk/budgetter

De næste ordinære møder i Udviklingsrådet er:

8. Oktober kl 1900 i Skovlund/Ansager hallen
5. November kl 1900 i Skovlund/Ansager Hallen
10. December kl 1800 i Skovlund/Ansager Hallen

Referent: Kitty Gamkinn

vist 418 gange