tirsdag 18 aug 2020 - Ansager
Projekt: Et indbydende torv i Ansager
Ansager Torv som det ser ud nu. Sommerfugle og andre insekter har travlt med at suge nektar i de mange blomster.
Ansager Torv som det ser ud nu. Sommerfugle og andre insekter har travlt med at suge nektar i de mange blomster. Foto: Karsten Madsen
Varde Kommune har netop bevilget penge til at udarbejde en ny plan for Torvet

Ansøgningen som udløste støtte:

I hjertet af Ansager ligger et pænt og nydeligt torv smukt placeret op til kirken. Vi ønsker at tilføre torvet nye funktioner og forskønne området ved at gøre det grønnere og trække naturen ind.

Oversigtskort over Torvet. Illustration fra Ansager helhedsplan for bymidten af Plet Arkitektur 2020

Påtænkte nye elementer

  • Beplantning skal skabe flere ugenerte opholdsrum - afskærmet fra trafikken.
  • Springvandet er udtjent og skal renoveres eller erstattes af noget bedre.
  • Torvet som port til naturoplevelser med infotavler om ture og oplevelser i lokalområdet.
  • Vandpost og cykelpitstop som service til lokale og besøgende.
  • Den tætte relation mellem torv og kirke skal understreges
  • Forberedt på opsætning af festtelt med let adgang til vand og el.
  • Nye ideer som vi slet ikke har tænkt på endnu …

Forprojekt

I første omgang får vi en arkitekt til at udarbejde en detaljeret plan for Torvet. En plan som udarbejdes sammen med en projektgruppe, som Ansager Byudvikling nedsætter. Planen skal bruges til at skaffe midler til projektet og som indkøbsliste og arbejdsplan.

Foreningen Ansager Byudvikling har ansvar for projektet og står for dets praktiske gennemførelse.

Omkostningerne er et arkitekthonorar på op til 50.000 kr.

Egenfinancieringen er på 50% af de 50.000 kr. ligeligt fordelt mellem Ansager Byudvikling, Ansager Borgerforening og Ansager Menighedsråd.

Arkitekten påbegynder projektet i efteråret 2020 og afslutter det inden for et år.

De frivillige timer, der bliver brugt i projektgruppen og til møder, indgår ikke i egenfinansieringen.

Torvet indgår som en del af udviklingsplanen for Ansager 2018 under ”Byrummet - vores fælles visitkort,” samt som et selvstændigt punkt i den nye udviklingsplan, der endnu ikke er godkendt. Her er det et overført element fra ”Ansager helhedsplan for bymidten 2020” (se illustration).

Ansager den 23. maj 2020

Ansager Byudvikling

Læs mere i mødereferatet fra Varde Kommune: Tilskud til udviklingsplaner

vist 1178 gange