mandag 27 maj 2013 - Ansager
Borgermøde: Udviklingsplanen fremlagt
Møde den 27. maj 2013 om udvikling af Ansager
Møde den 27. maj 2013 om udvikling af Ansager Foto: Karsten Madsen
Borgmester Gylling Haahr deltog i mødet. Projektgrupper blev dannet, og der var opbakning til at danne en forening, som skal koordinere projekt udvikling af Ansager

Gylling Haahr kunne fortælle at Varde Kommunes engagement i en udviklingsplan for Ansager udsprang af et møde i "Den Gamle Station" sidste år med repræsentanter for byen og et andet møde på tomandshånd med Helge Engelbrecht kort efter.

Der skulle ske noget i Ansager og Kommunen ville gerne hjælpe.

De mange projekter indenfor musik, bymiljø og natur blev kort skitseret af de tre formænd. De nye ideer, som kom til ved sidste møde, havde stort set kunnet integreres i de bestående projekter. Der er således ikke flere projekter, men mere "kød" på de enkelte.

Direktøren for Andelskassen, Niels-Ove Mølhave, havde et kort indlæg, hvor han udtrykte Andelskassens fortsatte støtte til Ansagers udvikling. Trods lukning af Andelskassens afdeling i byen, vil man stadig være tilstede som medspiller i byen.

Efter proviantering, kunne de mange fremmødte gå rundt og i små grupper snakke med formændene for de forskellige projekter. Hvis man gerne ville deltage i nogle af projekterne, kunne man samtidig give sin interesse tilkende. Der er brug for mange flere deltagere, så man kan stadig nå at være med.

Magnus Dahlmann afsluttede mødet med at vejre stemningen for at danne en forening til at styre de mange projekter. Det skal sikres at projekterne bliver koordineret og bragt fremad mod realisering.

Under klapsalver blev ideen med foreningen vel modtaget, og der vil på næste møde den 13. juni blive holdt en stiftende generalforsamling.

Det er vigtigt, at der er god opbakning i byen. En forening med mange medlemmer bag en ansøgning, vil vægte meget hos de fonde, der nu skal søges midler hos. Et evt. kontingent i foreningen skal derfor være så lavt, at det ikke afholder nogen fra at være med.

vist 670 gange