søndag 28 jun 2020 - Ansager
Natur: Grønspættepar med unger
Grønspætterne er fotograferet i græsset tæt på voldene til Egedalen.
Grønspætterne er fotograferet i græsset tæt på voldene til Egedalen. Foto: Karsten Madsen
På Egedalen er der livlig aktivitet i den lokale grønspættefamilie, hvor ungerne netop er kommet på vingerne.

I Danmark yngler grønspætten stort set kun i Jylland i blandskov med åbne græsbevoksede lysninger, hvor den finder de myrer den lever af.

Den får hvert år ét kuld unger, som den passer en måneds tid efter de har forladt reden, så du kan endnu nå at se den, når du går tur. Den ses ofte mellem og i egetræerne på Starupvej ved voldene ind til Egedalen.

I 2011 ynglede der kun 320 grønspættepar i Danmark. Den er i kraftig tilbagegang.

Karsten Madsen

Læs mere om grønspætten på: Danmarks Fugle

vist 1275 gange