søndag 7 jun 2020 - Skovlund
Lokallisten: Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lokallisten.

Hvor: Pension Lærkelill, Lærkevænget 3, Skovlund, 6823 Ansager

Dato: Mandag 29. juni 2020 kl. 19.00 med flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab og forslag til budget.
4. Fastsættelse af årskontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Udvide bestyrelsen til 7 personer.
7. Valg af bestyrelse og to suppleanter. På valg er:
    Jens Erik Mathiasen, Philip Vossen, Sidsel Klausen. De modtager alle genvalg.
    Hvis punkt 6 bliver vedtaget skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer mere.
8. Valg af 2 revisorer og én suppleant.
9. Eventuelt.
10. Oplæsning og godkendelse af referat.
11. Pause. Der serveres øl/vand/kaffe og kage.
12. Politisk debat.

På bestyrelsens vegne Jens Erik Mathiasen - formand.

vist 196 gange