søndag 23 feb 2020 - Ansager
Udviklingsrådets møde med de lokale institutioner og foreninger
Referat fra mødet i Skolund/Ansager Hallen den 20. februar 2020

Formand Kristian Støjbjerg bød velkommen og velbekomme til de mange fremmødte. Vi startede aftenen med tarteletter og en øl.

Efterfølgende var der en kort gennemgang af dagsordenen, samt en redegørelse for udviklingsrådets mål, økonomiske ramme, geografiske område og opgaver, som dagens møde er en af.

Ansager Plejehjem

Plejecenteret har mange berigende samarbejder i lokalområdet. Britta Buhl fortalte blandt andet om:

  • Fastelavn, hvor både dagpleje og børnehave kommer på plejecenteret.
  • Besøg af Skolund Friskole så vel som Ansager Folkeskole
  • STU i Gårde, der kommer på besøg med geder
  • Foredragsforeningens medlemmer der kommer og ”skubber” de ældre til foredrag
  • Jagtforeningen, der inviterer på julefrokost
  • De ældre, der kommer på besøg på Rideskolen – en aftale der kom i stand på sidste års UR-arrangement.

Om nye mulige samarbejdsrelationer blev Kvie Sø Efterskole nævnt. Her er både nogle af deres elever og plejecenterets beboere ivrige UNO-spillere.

Stemmeværkspladsen

Stemmeværksdagens muligheder for at favne lokale foreninger blev drøftet. Særlig oplagt er Ansagers FDF og Skovlunds spejdere. Men her er det kun fantasien der sætter begrænsningerne, så tøv ikke med at kontakte Udviklingsrådet hvis din forening eller institution har lyst at deltage.

Historisk Kalender

Historisk fælles mødekalender blev foreslået, Således at man kan få indtryk af, hvornår de lokale arrangementer plejer at finde sted. Karsten Madsen vil gerne stå for udarbejdelsen af en sådan. Tak for det Karsten.

Ansager Skole

Ansager Skoles fremtid blev drøftet. Både offentlige og private services inde for en rimelig afstand, er en betingelse for at være attraktiv for nuværende og kommende borgere.

Der blev gjort opmærksom på at byrådet allerede har udstedt en såkaldt ”early warning” om, at der i indeværende kalenderår, skal tages stilling nedlæggelse af 9. klasse. Der blev opfordret til, at beslutningstagere på både Ansager Skole og Skovlund Friskole overvejer fordele og ulemper, ved at slå en del af sine aktiviteter sammen.

Udviklingsrådet har tidligere tilbudt at facilitere et møde mellem Ansager Skole og lokalsamfund. Tilbuddet er stadig stående men kompetencen og dermed initiativet ligger alene hos skolebestyrelsen.

Turismen har potentiale.

Niels Haahr fortalte at den nationale støtte til turismen er betinget af samarbejdet mellem Varde Kommune og Ringkøbing/Skjern Kommune.

Hanne Klausen orienterede om at man i det Fælles Udviklingsråd arbejder på, at trække "Det grønne Kort" og dermed turistudviklingen længere ind i landet. Der blev nævnt mange eksempler på turismepotentialet i 6823, herunder Kvie Sø og Kærbæk, som teknisk set kommer til at ligge i Billund Museernes ”baghave”

Lejeboliger i Skovlund

Der er ønske om flere lejeboliger i Skovlund. Evt. andre udstykninger til parceller. Her er det borgerforeningen der skal på bane og fremsætte ønske – gerne via Udviklingsrådet. Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med fremlægning til Varde Kommune skal dokumenteres en efterspørgsel.

Formidling af den gode historie

Den gode historie fra 6823 kan formidles endnu bedre. Helt konkret er der mulighed for at komme gratis på kursus i borgerjournalistik via RUBAN. Information herom til medlemsmøde den 26. februar kl 19 i Horne Hallen, eller kontakt rudlarsen@gmail.com

Demensgruppen

Af gode historier nævner Niels Haahr blandt andet roserne fra kommunens ældrechef til demensgruppen i Skolund/Ansager. 6823 er Danmarks første demensvenlige samfund og der er stor anerkendelse for, at der arbejdes videre med projektet nu hvor puljepengene er sluppet op.

Evaluering af foreningsmødet

En kort evaluering af mødet peger på, at der var enighed om at mødeformen og tidspunktet var den rigtige. Som udgangspunkt bliver det skiftevis i Skovlund og Ansager, men foreninger og institutioner er meget velkomme til at tilbyde sig som vært, hvis de ønsker at vise deres faciliteter.

Der var forslag om at slides bliver fremsendt som bilag til dagsorden fremadrettet. Skulle der sidde nogle formænd fra foreninger eller institutioner i 6823, der ikke har fået en invitation på mail, så send gerne en mail til støjbjerg@gmail.com

Skovlund/Ansager Udviklingsråd takker for fremmødet og gode drøftelser.

Referent Kitty Gamkinn

vist 507 gange