mandag 10 feb 2020 - Skovlund-Ansager
Det grønnes i Varde Kommune
Vild med vilje
Vild med vilje Foto: Pixabay
Vild med vilje og andre grønne tiltag belyst på seneste møde i Skovlund-Ansager Udviklingsråd

Referat af ordinært møde i Skovlund-Ansager Udviklingsråd torsdag d. 5. feb. 2020 kl. 19.30 i Skovlund Kulturhus.

Medlemmer af Udviklingsrådet: Kristian Støjberg, Inge Thisted, Miriam Heide, Finn Grundahl, Peter Breum - fraværende, Hanne Klausen, Søren Lydeking og Kitty Gamkinn - referent.

Bordet rundt

 • Finn fortæller at mødet på Musikhotellet omkring udviklingsplan i Ansager, var en stor succes, med mange deltagere og fine drøftelser.
 • Inge har været optaget af udviklingsplanerne for Musikhotellet.
 • Kitty fortæller at der afholdes Skovens Dag i Gulddalslund Plantage 3. maj kl 13-16, Frifeltvej 12, 6823 Ansager. Det er et samarbejde med Varde Kommune.
 • Hanne har representeret Skovlund/Ansager Udviklingsråd til Nytårskuren på Rådhuset. Festlig og spændende aften, hvor Flensted vandt årets erhvervspris.

Budget og revideret regnskab

Dags dato saldo 27.013 kr. Derfra går 5.000 kr til bevilliget Alsang og 3.000 kr bevilliget til Borde og bænke i Kvie Sø

Orientering fra FUR

 • Vild med vilje: Varde Kommune har tilmeldt sig „Vild med vilje“. Centerleder, Klaus Bertram Friis, henviser til „Vild med Viljes“ hjemmeside, som giver gode ideer til, hvordan man også som enkeltpersoner kan melde større og mindre arealer til ordningen. „Vild med vilje“ kan også indtænkes i forbindelse med udviklingsplaner og lokale projekter.
 • Grønt Danmarkskort: UR i Varde by har opfordret FUR til at sætte sig det mål at binde Varde Kommune sammen. På et „Grønt danmarkskort“ kan man synliggøre lokale „perler“ og områder for turister og borgere for at udvikle indlandsturismen. Der udarbejdes et oplæg til næste FUR-møde. Desuden overvejes, hvordan man synliggør de valgte „perler“.
 • På Naturstyrelsens hjemmeside www.udinaturen.dk ligger mange relevante oplysninger om tilbud i naturen.
 • Evaluering af Efterårsmødet i Helle Hallen: Der var fra de forskellige UR-råd positiv tilbagemeldinger fra Efterårsmødet, hvor oplægsholder, Jesper Bo Jensen, fremlagde forskellige undersøgelser over, hvad der kunne betyde noget for bosætning uden for de store byer. På det kommende FUR-møde sættes „Opfølgning på bosætning“ på som et punkt på dagsordenen.
 • Møder mellem udviklingsrådene og Udvalget for Plan &Teknik: Ifølge den nye Udviklingsmodel 2.0. afholdes der hvert andet år et møde mellem hvert udviklingsråd og udvalget for Plan & Teknik. Der afholdes 4 møder i lige år og 5 i ulige år. Skovlund-Ansager Udviklingsråd har møde i marts/april 2021.
 • Økonomi: Udviklingsrådene skal senest 1. marts 2020 indsende regnskab for 2019 og budget for 2020. Der skal desuden indsendes en status over borgerinddragende aktiviteter for 2019 for at få udbetalt 2020-tilskuddet på 61.000kr. til administration og borgerinddragende aktiviteter.
 • På det første møde i 2020 tages en drøftelse af økonomien i forhold til FUR‘s ønsker i 2020.
 • Næste FUR-møde den 18. februar

Fælles foreningsmøde

Reminder i de soc. Medier + aviser – aftens indhold.
Kristian sender reminder til Ansager Info og Skovlund og Omegn og JV.

Indhold: Evt. Indslag om resultat der er realiseret. Finn har materialerne fra sidste år og checker op på at der er mulighed for power point. Udviklingsrådet håber deltagerne på forhånd vil overveje hvilke samarbejds-muligheder der kan blive drøftet til mødet. Evt. Drøftelse: Kunne der være andre mødeformer/steder?

Ansøgninger

 • UR godkender ansøgning på 5.000kr til RIKAs anlægsudvikling. Dette i form af bund i det nye ridehus med internationale standard mål.
 • UR godkender ansøgning på 15.000kr til SYMBO Fødevareinnocenters kontorplads det første år i udviklingsfasen.

Generalforsamling d. 26/3 i Skovlund Kulturhus kl 1900

 • Servering er på plads.
 • UR version 2. v Kitty
 • Hvad kan man forvente af UR v Kristian

Næste bestyrelsesmøde.

Den 5. marts kl 1700 i Ansager-hallen.

Kitty Gamkinn - referent.

vist 478 gange