torsdag 6 feb 2020 - Ansager
Pølmosen: Svanernes paradis

Svanerne kan iagtages fra den 2,5 km. lange natursti, der er anlagt rundt om Pølmosen.

Hvis man gerne vil have naturoplevelse, så gå en tur ud til "Pølmosen" ved Kvie Sø efterskole og gå en tur rundt om søen. Se alle de svaner og vildgæs der færdes i naturen både i søen og i luften, det er en flot og unik naturoplevelse.

Vi ser dem jo flyve hen over byen i både store og mindre flokke, og hver aften, når det er nogenlunde stille vejr, kan man høre deres "skrigen & skræppen"

Jeg vil dog lige gøre opmærksom på, at stien i den nordlige ende af søen stadig er meget våd.

Bent Haahr

Pølmosen

Pølmosen er en hedemose. Helt frem til 1960'erne blev der gravet tørv i mosen. Mosen rummer nu et uforstyrrer plante- og dyreliv. Rundt om mosen er der anlagt en 2,5 km. lang natursti.

I 2008 blev der tyndet ud i træerne omkring Pølmosen. Udtyndingen er sket i et samarbejde mellem Tippen og Varde Kommunes Natur og Park.

vist 839 gange