lørdag 25 jan 2020 - Ansager
Stien til Kvie Sø, en gammel sag
Stien fra Ansager til Kvie Sø Efterskole of videre til hjertestien ved Kvis Sø bliver påbegyndt i 2020
Stien fra Ansager til Kvie Sø Efterskole of videre til hjertestien ved Kvis Sø bliver påbegyndt i 2020 Foto: Karsten Madsen
Tålmodighed er en dyd

Helt tilbage i den gamle kommuneplan for Ølgod kommune, har stien været med som en mulighed, såfremt den kunne finansieres/etableres af private midler.

Allerede i 2009 startede Hans Mortensen og jeg på projektet, med henblik på at kunne blive begunstiget af fondsmidler. Vi var ikke langt fra målet, men blev desværre vraget på grund af, at stien var beskrevet som en cykelsti og ikke som natursti.

Senere blev der gjort endnu et forsøg, hvor jeg fortsatte med at få aftaler i hus med de forskellige lodsejere på ruten, denne gang i samarbejde med Frank Sørensen, Ove Nørager og Ole Andreassen i ABU regi.

Jeg er blevet mødt af Ansager borgere, der sagde, om jeg virkelig var så naiv at tro på, at det nogensinde ville lykkes. Med en god portion jysk stædighed, velvillighed fra de berørte lodsejere og et godt samarbejde kan alt lykkes.

Ved etablering og igangsættelse af Kvie Sø efterskole, blev behovet for en cykelsti endnu mere påkrævet og højaktuel og der blev i købskontrakten givet tilsagn om, at en cykelsti skulle sikre vejen fra Ansager til efterskolen og videre til hjertestien.

Tidspunktet for opstart af projektet, har Varde kommune nu fastsat til 2020. Stien finansieres af en del af salgssummen for efterskolen. At stien nu allerede er i støbeskeen er til stor glæde for de unge elever på skolen, for borgere i hele området samt sommerhusejere og turister.

Venlig hilsen

En virkelig glad og stolt byrådsmedlem

Niels Haahr Larsen

vist 1192 gange