torsdag 9 jan 2020 - Skovlund-Ansager
Udviklingsråd peger på samme cykelsti
Ølgod og Skovlund/Ansager udviklingsråd ønsker cykelstien mellem Krusbjerg og Skovlund højt prioriteret i Kommunens 2021 budget

Her følger referater af to møder:

Ordinær møde i Skovlund-Ansager Udviklingsråd i Skovlund Kulturhus 6. Januar 2020

Deltagere: Kristian, Hanne, Finn, Søren, Peter og Kitty

Bordet rundt

  • Finn har repræsenteret UR i forberedelser til Nytårskuren på Ansager Musik Hotel.
  • Kristian peger på den ambitiøse progression i Skovlunds 2025 Udviklingsplan i form af INNO-Center Skovlund.
  • Hanne glæder sig over Varde Kommunes nye bosætningsstrategi, hvor der i følge JV skal være fokus på byens lokale butikker, skolen, afstanden til arbejdspladser og fritidsmuligheder.

Foreningsmødet 20. Februar 2020 afholdes kl 1830-2100 i Skovlund Kulturhus

Der bliver sendt en invitation rundt til foreninger og institutioner. Desuden publiseres invitationen på Ansager Info og Skovlund.dk
Finn bestiller servering.

ProVardes Nytårskur

FUR er inviteret til Nytårskur Hanne repræsenterer Skovlund/Ansager Udviklingsråd.

Næste ordinære UR-møde

Onsdag D. 5. Feb kl 1930 i Skovlund/Ansager Hallen.
Foreløbige emner:
-Foreningsmøde
-Dagsorden til General-forsamling D. 26. Marts kl 1900 i Skovlund Kulturhus
-Punkter til FUR-møde

Referent Kitty Gamkinn

Fællesmøde med Ølgod Udviklingsråd i Skovlund Kulturhus 6. Januar 2020

Ølgod UR var repræsenteret med 8 medlemmer og Skovlund/Ansager UR var repræsenteret med 6 medlemmer.

Fællesmødet startede med live-streaming af TV-Syds udsendelse om Skovlunds nye Fødevare INNO-Center til 40 mio kroner. Både Ølgod Udviklingsråd og Skovlund/Ansager Udviklingsråd glæder sig over projektet og ikke mindst udsigten til Varde Kommunes opbakning, til denne del af Skovlunds Udviklingsplan.

Cykelstiforbindelse mellem Krusbjerg og Skovlund

Både Ølgod Udviklingsråd og Skovlund/Ansager Udviklingsråd peger på strækningen mellem Adelvej og Tyndkærvej til prioritering i Varde Kommunes 2021 Budget.

“Det grønne Kort”

Begge udviklingsråd vil arbejde for, at få sine rekreative områder med på “Det grønne Kort”

Logo: Grønt Firkløver

Skovlund/Ansager Udviklingsråd ser positiv på forslaget om et lokalt logo, der er geografisk begrænset til den tidligere Ølgod Kommune.

Tak for det flotte fremmøde og de spændende drøftelser omkring fælles interesser.

Referent: Kitty Gamkinn

vist 574 gange