fredag 13 dec 2019 - Danmark
Udvikling: Nyt forslag fremmer landdistrikter
Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard bakker op om DF-forslag om tiltagszoner.
Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard bakker op om DF-forslag om tiltagszoner. Foto: PR
Ville du flytte til eksempelvis Ølgod, Fejø eller Thy for at stifte familie, hvis det samtidig betød, at du fik afskrevet dele af din studiegæld helt kvit og frit?

Landdistrikternes Fællesråd støtter op om politisk forslag, der vil oprette tiltagszoner i landdistrikterne, som skal få flere til at bo, leve og drive virksomhed i Danmarks land-, yder- og ø-kommuner, herunder på de 27 danske småøer.

Fællesrådet bakker op om Dansk Folkepartis forespørgsel til erhvervsminister Simon Kollerup (S), der fremsættes i folketingssalen fredag. Her har organisationen skelet til blandt andet Norge, som med succes har understøttet tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft i landdistriktskommuner.

- Der er for mange kommuner i landdistrikterne, som ikke har fået del i den vækst, som resten af landet oplever - alene fordi de er placeret i et landdistriktsområde, hvor det er sværere for både det offentlige og private virksomheder at tiltrække medarbejdere, fortæller formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, og tilføjer:

Strukturer skaber ulighed

- Der er nogle helt generelle strukturer, som har skabt en ulighed og ubalance, og det kan vi med fordel sætte ind overfor.

Mens det generelt går rigtig godt for udviklingen i Danmark, og flere kommuner oplever vækst i BNP pr. indbygger, så går samme vækst markant langsommere flere steder i landdistriktskommunerne. Der er således eksempler på kommuner, hvor beskæftigelsen har været faldende siden 2013, og hvor det er svært for virksomheder at tiltrække medarbejdere, hvorfor forslaget skal søge mod at fremme udviklingen specifikt i de pågældende, udfordrede områder. Samtidig er Danmark et af de mest urbaniserede lande i Europa.

- Vi er nødt til at gribe ind og tage hånd om de udfordringer, der er resultatet af mange års skævvridning, hvis vi ikke vil ende med et Danmark, der er delt mellem land og by, fortæller Steffen Damsgaard, mens Mette Hjermind Dencker, ordfører for landdistrikter og øer samt medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, bakker op:

Simple tiltage kan trække landdistrikter med i væksten

- Mange landdistriktskommuner er blevet overset i den vækst, som særligt de største danske byer, har nydt godt af, og det ser jeg tydeligt, når jeg kommer rundt i landet. Det er min klare overbevisning, at relativt simple tiltag kan få altafgørende betydning i landdistrikterne, fortæller hun og understreger, at man i Norge har haft gode erfaringer med tiltagszoner.

Forslaget, som Dansk Folkeparti fredag fremsætter i folketingssalen, vil efterlade plads til, at man i fællesskab med relevante landdistriktsaktører finder frem til netop de tiltag, som skal implementeres i landdistriktszonerne.

Pressemeddelelse, Landistrikternes Fællesråd.

vist 226 gange