mandag 2 dec 2019 - Skovlund-Ansager
Nyt fra Udviklingsrådet
Møde i Skovlund/Ansager udviklingsråd den 28. november 2019

Afbud fra Inge, Kitty og Peter.
Fremmødt: Hanne, Miriam, Kristian, Søren og Finn

Bordet rundt:

  • Super at gadelysene på torvet i Ansager endelig lyser med fuld styrke. Det har været alt for mørkt i lang tid.
  • Vedrørende demensprojektet, så er man ved at være færdig med manualen.
  • Der er møde vedrørende sansehaven i Ansager på torsdag den 5. december.
  • Borde og bænkeprojektet ved Kvie Sø er også startet og så håber vi at det nye inventar kan tages i brug i foråret.

Film om vores område som skal finansieres ved sponsorater:
Det er skrinlagt. Det er vendt både i udviklingsrådet og byudvikling og der er ikke stemning herfor.

Pileurt:
Sammen med Ansager Byudvikling udarbejdes en skrivelse til kommunen vedrørende den berygtede japanske pileurt, så håber vi der sker noget.

Ansøgning vedrørende nytårskur i Ansager:
Der bevilges 3.000 kr. og Hanne deltager i planlægningen.

Ansøgning fra Alsang i Skovlund:
Markering og festligholdelse af 75 året for Danmarks befrielse den 4. maj 2020. En aften for hele sognet og omegn: Der bevilges 5.000 kr.

Næste FUR møde den 3. december:
Deltager Hanne. Det er et medlem fra hvert af de ni udviklingsråd i Varde Kommune der afholder møde 4 gange om året.

Vores årlige fællesmøde med alle foreninger:
Datoen fastsættes til torsdag den 20. februar 2020.

Finn deltager fremover i styregruppen Ansager Byudvikling.

Fælles foreningsmøde med Ølgod Udviklingsråd:
Vi foreslår at mødet afholdes onsdag den 8. januar 2020.

Næste møde:
Afholdes den 12. december 2019.

vist 400 gange