torsdag 17 okt 2019 - Ansager
Generalforsamling: Ansager Borgerforening
Afholdes onsdag den 30. oktober 2019 kl. 19.30 på Ansager Musik Hotel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt.

Forslag til bestyrelsen bedes indsendt senest 4 dage før generalforsamlingen. Foreningen vil være vært med lidt til ganen og maven.

Ansager Borgerforening

vist 263 gange