søndag 13 okt 2019 - Skovlund-Ansager
Ansager Søpark er invaderet af uønsket plante
Japansk Pileurt har invaderet Ansager Søpark. Skovlund-Ansager Udviklingsråd vil gøre en indsats sammen med Søparkgruppen under Ansager Byudvikling for at komme den ildesete urt til livs.
Japansk Pileurt har invaderet Ansager Søpark. Skovlund-Ansager Udviklingsråd vil gøre en indsats sammen med Søparkgruppen under Ansager Byudvikling for at komme den ildesete urt til livs. Foto: Pixabay
Referat af ordinært møde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd 10. oktober 2019

Skovlund Kulturhus - Deltagere: Kristian, Søren, Miriam, Hanne, Finn og Kitty

Siden sidst

Stemmeværkstræf med Skovlund og Ansager. Trods udpræget efterårsvejr, var bålhytten fuld af store og små. Det blev til nogle rigtig hyggelige timer med flot traktement af Inger Slagter. Tak for opbakningen.

Finn deltager i møde med Claus Gaarde fra Grundejerforening ved Kvie Sø omkring Borde og Bænke. Det bliver d. 15. Oktober.

Hanne og Miriam har været på ”sansetur” med Demensforeningen og andre interessenter. Der var omkring 40 deltagere. Turen bød på oplevelse af sansehave på Filskov plejehjem og en sansehave i Hjerting, opført af et privat ejendomsselskab. Haverne var af forskellig alder, indhold og opbygning. Man kunne konkludere, at det er vigtigt at indtænke omfang af vedligehold – på det økonomiske plan og på det praktiske plan, så sansehaven vedbliver at være et attraktivt sted at opholde sig.

Kristian fortæller at menighedsrådet har flyttet aktiviteterne til Kulturhuset.

Kitty indsender indkomne informationer om 6823-kunst til Kultur og Fritid i løbet af den næste uge.

Kitty gør opmærksom på, at der i forlængelse af seneste Byrådsmøde udsendes ”early warning” til Ansager Skole. Dette på baggrund af, at Varde Kommunes skolestruktur stiller krav om 24 elever i 9. klasse, hvis man skal undgå at der oprettes en sag i Byrådet, hvor der skal tages stilling til overflytning til Næsbjerg og Agerbæk. Dette pr. 5. september 2020.

Økonomi

Kassebeholdning dags dato 40.294 kr.

Ansøgning

Skovlund og Ansager Arkiv har sammen anmodet om tilskud på 3.000 til Lokalhistoriske Dage på Ansager Plejehjem. Et rigtig flot projekt som UR gerne vil bakke op om og støtte med de 3.000kr.

Dritsbygning Søparken

UR bakker op og er gerne medunderskriver på ønsket om at få den gamle driftsbygning fra det tidligere fiskeri fjernet fra den nye Søpark.

Tilflytter- og bosætningsfilm.

Skovlund Ansager Udviklingsråd siger ja til at gå ind i projektet. Det bliver tidligst til foråret og Kristian vil frem mod det næste UR-møde, afsøge hvor stor en kontaktflade filmselskabet finder hensigtsmæssig.

Invasiv plante i Søparken

UR har fået en henvendelse om den invasive plante, japansk pileurt, i Søparken. UR vil gøre en indsats sammen med byudviklingsgruppen med henblik på at komme den til livs.

Tidsplan

UR: 28. Nov 19-21 i Skovlund-Ansager Hallen
UR: 12. Dec 19-? inkl. Julefrokost i Skovlund-Ansager Hallen
Forslag til Fællesmøde med Ølgod UR: 16. eller 23. Januar. Kitty tager kontakt til John fra Ølgod UR.

Evt.

Næste møde: Fastsættelse af dato og sted for fælles foreningsmøde.

Referent: Kitty Gamkinn

vist 842 gange