mandag 19 aug 2019 - Ansager
Udviklingsrådet besigtiger Ansager Søpark
Ansager Søpark dronefoto fra den 28. juli 2019
Ansager Søpark dronefoto fra den 28. juli 2019 Foto: Frank Sørensen
Referat fra bestyrelsesmødet i Smagsgalleriet i Ansager torsdag den 15. august 2019

Deltagere: Inger, Finn, Miriam, Hanne, Kristian og ny Søren Lydeking

Vi starter mødet med en gåtur i den nye Ansager Søpark og ser på ønsker og muligheder i området. Inger Thisted - Karsten Madsen og Per Thisted fra Ansager Byudvikling fortæller om projektet.

Per Thisted og Karsten Madsen deltog i mødets første del og informerer om tiltag i Ansagers Byudvikling

Dagsorden:

1. Bordet rundt.
2. Konstituering (+ opgavefordeling)
3. Stemværks mødet til september
4. Ansøgning vedr. nytårskur i Ansager (1181, Kr.)
5. Deltage i fejring af Gårde som årets Landsby
6. Kommende opgaver (FUR, Efterårsmøde 28/10 om bosætning bl.a.)
7. Evt.

Søparken

Under gåturen fik vi en grundig information om Ansager Søpark og de tanker og ideer der ligger bag projektet. Der er tiltag som ikke er fuldendte endnu, og der er undervejs blevet ændret i projektet efterhånden som mulighederne ændrede sig. Der mangler bl.a. stadig broforbindelse over åen til området omkring Egedalen. På rundturen kom vi til Søndergade hvor vi talt om muligheder for den ”Grønne indkørsel” til Ansager.

Den grønne tråd

Inden selve UVR-mødet informerede Per og Karsten om de spæde forberedelser til et oplæg til en ny udviklingsplan for Ansager området. En ”Helheds plan” som er udarbejdet sammen med byplansarkitekt Helene Plet. Det er tænkt som en slags ”skelet” for en udviklingsplan, som kan være med til at sikre en vis visuelt sammenhæng i de planer og tiltag som kommer i området. Tænk tiltag for flere aldersgrupper. Der blev drøftet flere mulige tiltag frit fra leveren og fantasien.

Der er sendt mange ansøgninger om tilskud til projekter. Generelt er erfaringen at kan en opgave relaterer til en udviklingsplan, er man et skridt foran. Samt til inspiration Søg – Søg – Søg.

UVR siger tak for informationen.

Søren Lydeking nyt medlem

1. I forbindelse med at Søren Lydeking har sagt ja til at indtræde i UVR blev bordet rundt kombineret med præsentation og info i relation til UVR. Siden sidste møde er der ikke meget at berette om. Demensgruppen arbejder støt videre og den gamle brugs i Skovlund er under nedrivning.

Bord-bænke opgaven ved Kvie Sø er nu godkendt (Høringsfristil medio sept.) og kan sættes i gang. Kr. sørger for indkaldelse til møde og Finn deltager frem over for UVR

Konstituering og en ny formand

2. Skovlund /Ansager UVR har konstitueret sig således.

Formand – Kristian Støjberg
Fur repræsentant – Hanne Klausen (FUR = Fælles udviklingsråd for Varde Kommune).
Næstformand – Søren Lydeking
Kasserer – Finn Grundahl
Referent og PR – Kitty Gamkin
UVR-medlemmer - Inger Thisted, Miriam Heide, Peter Breum.
Deltagere i demensgruppen Meriam Heide + Hanne Klausen.

Stemmeværksmøde

3. Stemmeværksmøde d. 29. sept. Finn + Miriam planlægger. Forhåbentlig skal vi grille vildtpølser. Ellers bliver arrangementet efter tidligere års koncept med cykel/gåtur fra Skovlund ad trampestien og travetur fra Ansager Hallen. Info kommer.

4. Ansøgning om et yderligt tilskud til Nytårskur i Ansager afslået. Vi fastholder 3.000 Kr. Kort info om UVR s økonomi. Der er styr på den side af sagen.

5. Der er ikke nogen officiel deltagelse i Gårdes arrangement.

6. Der er et forslag om FUR deltagelse i et julemarked – vi afstår fra deltagelse. FUR er tovholder i næste efterårsmøde d. 28/10, med fokus på bosætning. Der bliver bl.a. indslag på forskerniveau. En nedsat arbejdsgruppe er i gang med planlægningen.

7. EVT –

Kristian Støjberg
2019.08.17

vist 510 gange