mandag 17 jun 2019 - Ansager
Referat: Ansager Byudvikling
Ordinær generalforsamling afholdt den 22. maj 2019 på Ansager Musikhotel.
 1. Valg af dirigent: Gert Thomsen
  Dirigenten startede med at konstatere, at mødet var rettidigt og korrekt indkaldt.
 2. Valg af referent: Lilian Hinsch
 3. Formandens beretning ved Per Thisted.
  Beretningen blev godkendt og er efterfølgende lagt på Ansager Info.
 4. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Karsten Madsen
  Regnskabet blev godkendt.
 5. Budget og fastsættelse af kontingent ved kasserer Karsten Madsen.
  Budgettet blev godkendt. Ingen ændringer til kontingent.
 6. Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget..
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg: Per Thisted, Karsten Madsen, Elise Saxild Kristensen, Jeppe Nielsen.
  Jeppe Nielsen ønskede ikke genvalg:
  Genvalg til Per Thisted, Karsten Madsen og Elise Saxild Kristensen.
  Nyvalgt bestyrelsesmedlem: Pernille Grønbæk Smidt Kristensen.
 8. Valg af suppleanter.
  På valg var Flemming Nørskov, som blev genvalgt.
 9. Valg af revisor:
  Genvalg til Lars Blak og Finn Grundahl
 10. Eventuel:
  Der samles ind til Søparkens fase II. Alle opfordres til at støtte op om dette fantastiske projekt.

  Forespørgsel om mulighed for lys på toiletter ved Stemmeværkspladsen.
  Der er ikke planlagt lys, men man skal selv medbringe lommelygte.

  Forespørgsel om der kan ydes et lån fra Ansager Byudvikling til Søparkens fase II.
  Bestyrelsen vil drøfte det, såfremt Frank tager det med.

Lilian Hinsch

Hent som PDF: Regnskab 2018 og Budget 2019

vist 1008 gange