onsdag 22 maj 2019 - Ansager
Et travlt år for Ansager Byudvikling
Et blik ind i en af de store boliger på 104 m2, som Alfabo bygger på Hejrevej. Et af Ansager Byudviklings projekter
Et blik ind i en af de store boliger på 104 m2, som Alfabo bygger på Hejrevej. Et af Ansager Byudviklings projekter Foto: Visualisering - Rum Arkitekterne
Årsberetning på ABU’s Generalforsamling 2019

I foråret blev Stemmeværkspladsen indviet. Det var der stor interesse for med deltagelse af ca. 220 besøgende tillige med stor opmærksomhed fra pressen. Området er blevet rigtig flot, og nu er det også blevet grønt. Og der er kommet toiletfaciliteter som det sidste. En naturperle, som også bliver brugt af mange. Bookingsystemet fungerer og shelterne bliver flittigt brugt.

Også det nye forløb af Ansager Å ”Stryget” blev indviet i foråret. Åløbet kom på afstand af møllen og området omkring Møllen samt Møllen er blevet rigtig flot. Tak for det, Allan.

Borde og bænke

Omkring borde og bænke, har Ansager Borgerforening sat flotte sæt op på Hans Larsens Plads. Ansager Byudvikling har renoveret en pæn del at de bænke som stod andre steder i Ansager. Vi har også været i samarbejde omkring borde / bænke omkring Kvie Sø. Dette sammen med Skovlund Borgerforening, Ansager Borgerforening, Grundejerforening ved Kvie Sø samt Skovlund-Ansager Udviklingsråd. Midlerne er der, men det tager tid med en tilladelse til at udskifte eksisterende.

Børnemusikfestival

Vi var med i arrangement af Børne Musikfestival. Et meget vellykket arrangement, med god opbakning.

Demensvenlige lokalsamfund

Skovlund-Ansager er udpeget til Danmarks første demensvenlige lokalsamfund, hvor der også følger penge med. ABU har deltaget i dette arbejde. Der arbejdes i grupper med implementering, og som det sidste er der etableret en forening, som alene arbejder med demens.

Kvie Sø Efterskole

Erhvervsmæssigt kan vi glæde os over Kvie Sø Efterskole. Skolen kom i gang sidste år med Ansager Byudvikling som medstifter. Siden har Skolen arbejdet ihærdigt for at komme i gang. Dels i de flotte omgivelser på Tiphedevej, og jeg er bekendt med det er sket i godt samspil med Varde Kommune. Der er ansat en forstander, og senest har der været en stor vellykket indsamling med landsdækkende bevågenhed. Og de sidste elever blev også indskrevet. Ansager Byudvikling har givet tilsagn om 10.000 kroner og lån 25.000 kroner til skolen. Stort tillykke herfra – Godt gået.

Ny virksomhed i "Møbelfabrikken"

Der er kommet en ny virksomhed til Ansager, hvor vi har været med i formidlingen af lokaler. Det er Dancann, som har etableret sig på Møbelfabrikken. Det er en ung mand fra Grindsted, Jeppe Krogh Rasmussen, der med ide og entusiasme har etableret virksomheden, hvor der produceres til medicinalindustrien.

Musikhotellet

Her på Ansager Musikhotel kom der også ny forpagter – Helge Engelbrecht. Det gav stor positiv presseomtale, og gav nyt liv. Og der er mange nye ideer til at skabe liv på hotellet. Et flot initiativ og samtidig er der et par forestående fødselsdage som bliver fejret – Musikgalleriet 20 år og Mariehaven 10 år – godt gået. Samtidig har du gennem tiden bidraget til et nyt DNA i Ansager – Musik og kreativitet m.m. Mange tak for det – samt held og lykke -og tillykke med begivenheden.

Hvad arbejder vi på og med:

Her i januar er arbejdet med etablering af Ansager Sø Park begyndt. Det skrider godt frem og arbejdet følges løbende af mange interesserede, der lægger gåturen forbi. Et stort bidrag fra Varde Kommune på 500.000 kroner og projektering 50.000 kroner satte gang i projektet. De sidste faser af projektet er ved at gå i gang. De koster 465.000 kroner – hvoraf der bidrages med 100.000 fra SE Vækstpulje såfremt det hele gennemføres. Yderligere 25.000 kroner fra Ansager Borgerforening og 25.000 fra Ansager Byudvikling, gør at der mangler 315.000 kroner, som vi nu forsøger at indsamle. Vi håber meget på velvillighed i den forbindelse. Det vil blive endnu en naturperle.

At få tilflyttere til byen er der arbejdet med gennem flere år. En af hurdlerne har været, at der mangler lejeboliger. Det kommer vi meget langt med nu, idet ALFABO nu etablerer 25 almene boliger i tre størrelser på Hejrevej. I samarbejde fik vi skabt en model, som Varde Kommune også var positiv på og gik med i et vellykket samarbejde. Kommer vi til at mangle boliger igen om få år, vil det være et positivt problem.

Af andre ting kan nævnes, at der fortsat arbejdes med etablering af Musikkens Plads i Søndergade, en sti til Kvie Sø og etablering af Camperplads.

Uden plan går det ikke

Vores udviklingsplan for Ansager løber fra 2013-18. Derfor har vi sidste år anmodet Varde kommune om hjælp og midler til en ny plan. Dette var der først plads til i efteråret 2019 – så det går vi i gang med i efteråret. Det glæder vi os til.

Det er vigtigt med en plan for at sætte nye mål. Den er også vigtig, da Varde Kommune primært støtter de projekter, der er indeholdt i en udviklingsplan for området.

Gennem vores udviklingsplan 2013-18 har vi fået mange ting sat i gang – og nået mange mål. Blandt de store kan nævnes Ansager Musik Hotel, Stemmeværkspladsen, Ansager Sø Park og de nye boliger på Hejrevej. Det er nogle af de direkte synlige resultater. Derudover er der sket meget inden for musik og kreativitet som Musikgalleriet og Mariehaven er katalysator for. Et resultat er Mariefestivalen. Det skal vi bygge videre på. Og det vil være en proces som ruller videre. Det kræver vedholdenhed, også selvom der er en blindgyde – så må vi finde en ny vej. Det nytter...

Tak for samarbejdet

Jeg vil gerne takke Borgerforeningen og Udviklingsrådet for samarbejdet og dialogen. Enighed nytter og styrker.

Til sidst vil jeg takke vores medlemmer for opbakningen – dels hjælper det os økonomisk. Men det betyder meget, at vi har mange medlemmer i ryggen, når vi er i dialog med offentlige myndigheder, fonde etc. DERFOR bliv medlem, hvis du ikke allerede er det - så støtter du fremtiden i Ansager.

Kontakt bestyrelsen i den anledning.

Per Thisted, formand for Ansager Byudvikling

Se også: Referat og regnskab

vist 1146 gange