lørdag 6 apr 2019 - Ansager Musikhotel
Generalforsamling Ansager Hotel Aps
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Ansager Hotel Aps tirsdag den 23. april kl. 19.00

På Ansager Hotel, Søndergade 2, 6823 Ansager, cvr. 10646731

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2018
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

    På valg er:
    Kristian Gylling Jensen
    Gert Hansen
    Ole Nielsen
    Valg af 2 suppleanter

7. Valg af revisor
8. Eventuelt

I henhold til vedtægterne er årsrapport og ledelsesberetning fremlagt til eftersyn for anparts­havere og kan rekvireres for anpartshavere ved henvendelse til Kristian Gylling Jensen.

På bestyrelsens vegne

Ansager Hotel Aps.

vist 301 gange